นพ.เพิ่มศักดิ์ พลอยสุวรรณ
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (ศูนย์ประกันสังคม)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2024-06-10 ถึง 2024-06-16)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์