นพ.เพิ่มศักดิ์ พลอยสุวรรณ
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (ศูนย์ประกันสังคม)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-11-27 ถึง 2023-12-03)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์