นพ.ศิริเดช มหายศนันท์
นพ.ศิริเดช มหายศนันท์
ความชำนาญเฉพาะทาง : รังสีวิทยา (ศูนย์เอกซเรย์)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532

วุฒิบัตร
รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538

เวลาออกตรวจ (2024-07-15 ถึง 2024-07-21)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์