พญ.ณัชชา บัวชุม
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต (คลินิกอายุรกรรม)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2560

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
อายุรศาสตร์ โรคไต, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2563
เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์