พีรันธร ตั้งเสงี่ยมวิสัย
พญ.พีรันธร ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-12-04 ถึง 2023-12-10)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์