พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
ความชำนาญเฉพาะทาง : สูตินรีเวช
อนุสาขา : สูตินรีเวช
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546

วุฒิบัตร
สูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2553

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์