สิทธิประโยชน์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม
สิทธิประโยชน์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปี 2564


เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับห้องพัก


1.1 เข้าเว็บไซต์ sso.go.th เลือก "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน" เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม (ขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมแบบละเอียด)
 

1.2 แสดงหลักฐานการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง  LINE : @Petcharavej คลิก   เพื่อรับ E-Coupon
 

1.3 สำหรับผู้ประกันตนกรณีรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคม และใช้บริการที่ห้องพิเศษเดี่ยวชั้น 5 สามารถรับบริการได้ในราคา 2,150 บาท
 

1.4 สำหรับผู้ประกันตนกรณีรักษาโดยใช้สิทธิเงินสดและใช้บริการที่ห้องพิเศษเดี่ยวชั้น 7, 8 สามารถรับบริการได้ในราคา 2,150 บาท ไม่รวมค่าอาหาร (จะต้องสละสิทธิการใช้สิทธิประกันสังคมตั้งแต่ขั้นตอน OPD)
 

1.5 สำหรับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์อัปเกรดห้องสามารถเปลี่ยนเป็นห้องพิเศษเดี่ยวชั้น 5 ได้ แต่ไม่สามารถอัปเกรดเป็นห้องพิเศษเดี่ยวชั้น 7, 8 ได้
 

1.6 สำหรับครอบครัวผู้ประกันตนหากเข้ารับบริการห้องพิเศษเดี่ยวชั้น 7, 8 จะต้องมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ประกันตน หรือเป็นสามี-ภรรยา และบุตร โดยได้รับการยืนยันจากผู้ประกันตนผ่านช่องทาง LINE

1.7 การรับบริการส่วนลดค่าห้องพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.8 กรณีใช้สิทธิส่วนลดค่าห้องพิเศษ 50 % แล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นอื่นๆร่วมได้ (เลือกสิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง) 


หมายเหตุ : หลังจากท่านเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อยืนยันผ่านช่องทางออนไลน์โดยการแคปหน้าจอการย้ายสิทธิประกันสังคม ทางโรงพยาบาลจะใช้เวลาในการตรวจสอบการย้ายสิทธิของท่านเป็นเวลา 2-3 วัน


เงื่อนไขการใช้สิทธิรับส่งผู้ป่วย
 

2.1 รับส่งผู้ป่วยฟรี 2 ครั้ง/ปี เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 

2.2 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 

2.3 ติดต่อรับบริการรับส่งผู้ป่วยโทร. 1390 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้รับบริการ

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการตรวจสุขภาพ

 

3.1 สำหรับผู้ประกันตนตรวจสุขภาพจำนวน 10 รายการ ราคา 600 บาท จากปกติ 890 บาท
 

3.2 สำหรับผู้ประกันตน/ครอบครัวผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพจำนวน 16 รายการ ราคา 1,200 บาท จากปกติ 1,499 บาท

3.3 สอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมจองโปรแกรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 065 986 1079
 

3.4 ตรวจสุขภาพสำหรับครอบครัวผู้ประกันตนจะต้องมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ประกันตน หรือเป็นสามี-ภรรยา และบุตร โดยได้รับการยืนยันจากผู้ประกันตนผ่านช่องทาง LINE สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้เพียง 1 สิทธิ/ปี ทั้งตรวจสุขภาพผู้ประกันตน และครอบครัวผู้ประกันตน

3.5 สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-17.00 น. (ลงทะเบียนเพื่อการเข้ารับบริการ 08.00-15.00 น.)


3.6 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

3.7 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564คำแนะนำการใช้บริการ
 

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
   

 • หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติการรักษาควรนำมาเพื่อให้แพทย์ประกอบคำวินิจฉัยขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านช่องทางออนไลน์  LINE : @Petcharavej (คลิก) 
​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A

 


เงื่อนไขการรับสิทธิคูปองเงินสด Lotus 100 บาท
 

4.1 ติดต่อเข้ารับคูปองเงินสด Lotus ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. / วันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น. ณ จุดบริการหน้าการเงินชั้น 1 หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร. 065 986 1079
 

 

 1. เข้าเว็บไซต์ sso.go.th เลือก "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน" เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม
   
 2. แสดงหลักฐานการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง  LINE คลิก  โดยแคปหน้าจอการเปลี่ยนสิทธิมาที่โรงพยาบาลเพชรเวช 
   
 3. เจ้าหน้าที่ส่ง E-Coupon ยืนยันการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม
   

หมายเหตุ : หลังจากท่านเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อยืนยันผ่านช่องทางออนไลน์โดยการแคปหน้าจอการย้ายสิทธิประกันสังคม ทางโรงพยาบาลจะใช้เวลาในการตรวจสอบการย้ายสิทธิของท่านเป็นเวลา 2-3 วัน

 

-------------------

 

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
 

1. สมัครผ่านช่องทาง Online เท่านั้น
 

2. สมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
 

3. สิทธิพิเศษมีระยะเวลาใช้สิทธิถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 

4. ทางโรงพยาบาลจะส่งบัตร E-Coupon หลังตรวจสอบการย้ายสิทธิของท่านโดยจะใช้เวลา 2-3 วัน
 

5. ผู้ประกันตนรายใหม่และครอบครัวต้องแสดงบัตร E- coupon กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 

6. สำหรับครอบครัวผู้ประกันตนที่ต้องการใช้สิทธิพิเศษจะต้องมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ประกันตน หรือเป็นสามี-ภรรยา และบุตร โดยได้รับการยืนยันจากผู้ประกันตนผ่านช่องทาง LINE

 

-------------------

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกประกันสังคม (Click)
 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม (Click)ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม