เบาหวานขึ้นตาเพื่อนซี้โรคเบาหวาน
เบาหวานขึ้นตาภาวะสูญเสียการมองเห็น

โรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่พบได้ในโรคเบาหวาน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความเสียหายของดวงตาจากปริมาณน้ำตาลในร่างกายที่มีมากจนเกินไป เมื่อเกิดอาการเบาหวานขึ้นตาจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหลายอย่าง คือ ปัญหาต่าง ๆ ด้านการมองเห็น โดยหากไม่ได้รับการดูแลจะทำให้มีอาการรุนแรง และในขั้นสูงสุดอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้

 

สาเหตุของเบาหวานขึ้นตา

 

เกิดจากการที่มีน้ำตาลในเลือดมากเกินไปเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณจอตาเกิดการตัน ทำให้จอตาต้องสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่แทนเส้นเลือดเก่าที่เสียหายไป แต่เส้นเลือดใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นยังไม่สมบูรณ์พอจึงทำให้เลือดหรือสารน้ำอื่นไหลเข้าดวงตา นอกจากเบาหวานแล้วผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่ตั้งครรภ์ก็อาจเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาได้เช่นกัน

 

อาการของเบาหวานขึ้นตา

 

อาการมักไม่ชัดเจน ไม่ค่อยแสดงผลอะไร โดยในเวลาต่อมาจะเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา สายตาไม่คงที่ โดยจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพ และสูญเสียการมองเห็นในเวลาต่อมา ดังนั้นเมื่อเป็นโรคเบาหวานจึงควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจอาการเบาหวานขึ้นตา โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วรู้สึกมีปัญหาเรื่องการมองเห็นฉับพลันควรเข้าพบจักษุแพทย์ทันที ภาวะเบาหวานขึ้นตาในที่นี้แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 

 • เบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มแรก หรือระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ เป็นระยะที่ผนังของเส้นเลือดที่จอตาไม่แข็งแรง ในระยะเริ่มแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้

 • เบาหวานขึ้นตาระยะก้าวหน้า หรือระยะที่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ เป็นระยะที่เส้นเลือดเกิดการอุดตันจนเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งเส้นเลือดที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้อาจไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสม ในเวลาต่อมาอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อหินได้

 

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา

 

 • ลือดออกในวุ้นตา เนื่องจากเส้นเลือดใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเส้นเลือดเก่าที่ได้รับความเสียหายอาจสร้างขึ้นอย่างไม่เหมาะสม จึงอาจทำให้มีเลือดรั่วซึมออกมาที่วุ้น โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่มีเลือดออกในวุ้นตาจะไม่สูญเสียการมองเห็นแบบถาวร อาจใช้เวลาในการกำจัดเลือดออกจากวุ้นตาประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน จากนั้นผู้ป่วยก็อาจกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน

 

 • จอตาลอก เป็นผลมาจากแผลเป็นที่เกิดขึ้นนั้นดึงจอตาให้หลุดลอกออกจากด้านหลังของดวงตา ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดดำลอยไปมาเมื่อมองสิ่งต่าง ๆ เกิดการมองเห็นแสงวาบ หรือสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง

 

 • ต้อหิน เป็นผลมาจากกลุ่มเส้นเลือดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของดวงตา และไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้น เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ส่งภาพจากดวงตาไปยังสมอง

 

 • สูญเสียการมองเห็น ภาวะเบาหวานขึ้นตาหรือต้อหิน สุดท้ายแล้วอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้

 

เบาหวานขึ้นตา

 

การรักษาเบาหวานขึ้นตา

 

 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ หากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงอาการในระดับปานกลาง อาจยังไม่จำเป็นต้องรักษาในทันที แต่แพทย์จะคอยสังเกตอาการหรือความผิดปกติของดวงตาอย่างใกล้ชิด ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อยับยั้งไม่ให้อาการลุกลาม

 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะก้าวหน้า ซึ่งเป็นระยะที่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัด ซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาของจอตา

 

การป้องกันเบาหวานขึ้นตา

 

 • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสเค็ม หวาน และมีไขมันสูง

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ

 • ควบคุมน้ำหนักโดยให้มีค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) อยู่ที่ระหว่าง 18.5-24.9

 • ลดละเลิกการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์

 • รับประทานยารักษาเบาหวานตามที่แพทย์สั่ง

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 

 • ควบคุมระดับความดันโลหิต 

 • ควบคุมระดับไขมันในเลือด 

 • สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น 

 

ภาวะความเสี่ยงเบาหวานขึ้นตาเป็นสิ่งที่อันตราย และหลายคนอาจไม่รู้จนมองข้ามไป แต่ความรุนแรงของโรคนี้นั้นน่ากลัวจนถึงขั้นสูญเสียดวงตา จึงเป็นการดีกว่าถ้าเราดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานสาเหตุของเบาหวานขึ้นตา

 

____________________________________


ติดต่ออายุรกรรม

 

วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 08.00-20.00 น. (ติดต่อลงทะเบียนก่อนเวลา 19.30 น.)
ตึก/ชั้น : A/16
เบอร์ติดต่อ : 1390