ผลตรวจAntigenเป็นบวก(พบเชื้อ)ตรวจRT-PCR ฟรี
ผลAntigenเป็นบวกตรวจ RT-PCR ฟรี

​​​​​​สำหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK หรือ Antigen Test เป็นบวก (พบเชื้อ) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบบริการตรวจโควิด - 19 แบบ RT- PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รอผลภายใน 2 ชม. และสามารถใช้ยืนเพื่อเข้ารักษาที่ Hospitel  กับโรงพยาบาลเพชรเวช
 


การอ่านผล ATK


ขั้นตอนที่ 1 ท่านต้องมีผลตรวจ Antigen หรือ (ATK) เป็นบวก (พบเชื้อ) ไม่ว่าจะตรวจจากที่ใดก็ตาม ทั้งนี้สามารถตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน และชุดตรวจต้องผ่านมาตรฐานขึ้นทะเบียนกับทาง อย. การตรวจ Antigen หรือ (ATK) เป็นเพียงการตรวจเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น ควรตรวจด้วยวิธี RT-PCR ร่วมด้วยเพื่อยืนยันเข้ารับการรักษาต่อไป
เมื่อผลATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร

 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ RT-PCR (รู้ผลภายใน 2 ชม.)การตรวจแบบ RT-PCR เป็นการตรวจในระดับสูงสามารถยืนยันเชื้อได้แม้จะมีเชื้ออยู่ในตัวน้อยมากก็ตาม โดยไม่ต้องพึ่งการตรวจแบบอื่นอีก 

ใครบ้างที่ควรตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR
 

 • ผู้ที่มีประวัติเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19
   
 • ผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
   
 • ผู้ที่มีอาการชัดเจน เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน เป็นต้น
ตรวจ RT-PCR เพื่อเข้ารักษาที่ Hospitel

 

ขั้นตอนที่ 3 กรณีมีผลเป็นบวก ยืนยันว่าพบเชื้อสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทันที โรงพยาบาลเพชรเวชเปิดบริการ Hospitel รองรับการรักษา ด้วยทีมแพทย์, พยาบาล 24 ชั่วโมง สําหรับติดตามอาการเปลี่ยน และจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางรพ.จะย้ายผู้ป่วยกลับมายังรพ.เพชรเวชทันที

การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาที่ Hospitel

 

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับโรงแรม เช่น แอร์เสีย, ห้องน้ําตัน, ต้องการย้ายห้อง, อาหารยังไม่ได้รับ ฯลฯกด 0 เพื่อติดต่อทางโรงแรม
   
 • หลังรักษาตัวใน Hospitel จนครบ วันที่ 3 และ 7 จะมีการ X-ray ปอด เพื่อวินิจฉัยและประเมินแนวทางในการรักษา
   
 • ไม่อนุญาตรับ ส่ง หรือสั่ง อาหาร หรือสิ่งของจากภายนอกเข้ามาใน Hospitel ยกเว้นยาโรคประจําตัว

   

การรักษา Hospitel ที่โรงพยาบาลเพชรเวชดีอย่างไร

 

ความสะดวกสําหรับผู้ป่วยเมื่อเข้ารักษา Hospitel - โรงพยาบาลเพชรเวช
 

• มีทีมแพทย์ และพยาบาลที่ให้การดูแลตลอด 24 ชม.
 

• หากมีอาการหนักขึ้นผู้ป่วยจะถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวชทันที
 

• X-ray และมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการ
 

• การรับยาที่สะดวกรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
 

• บริการรถรับผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับผู้มีสิทธิประกันในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล (เวลา 08.00-16.00 น. )***ทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่าย
 

สามารถ Walk-in เข้ารับบริการ
 

ทุกวัน เวลา : 08.00-16.00 น.
 

เอกสารที่จําเป็น : บัตรประจําตัวประชาชน, ผลตรวจ Antigen
 

สถานที่ : อาคาร C (ติดทางออก ลานจอดรถ)

 

 

เส้นทางผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกสู่ Hospitel เพชรเวช
 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อถามLine
 

แผนที่โรงพยาบาลเพชรเวช คลิก