ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 โรคอันตรายที่ควรระวังในฤดูฝน

 

“หน้าฝน” เป็นฤดูกาลที่พัดพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หลายท่านอาจจะเป็นหวัดในช่วงนี้ของทุกปี และคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่เผชิญอยู่อาจไม่ใช่หวัด หรือไข้ธรรมดา ซึ่งรวมถึงไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 ด้วย โรคเหล่านี้มักจะมีอาการคล้ายกันในช่วงระยะแรก แต่ผลลัพธ์กับความรุนแรงจะแตกต่างกัน หากภูมิคุ้มกันร่างกายของท่านไม่แข็งแรงพอ

 

 

ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร

 

 

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อเดงกี ซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน มักจะมีบริเวณที่เกิดน้ำขัง ทำให้ยุงลายลงไปวางไข่ ส่งผลให้ยุงสามารถแพร่พันธุ์ออกมา และเด็ก คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีอาการรุนแรงหากเป็นไข้เลือดออก แต่ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งจะช่วยบรรเทาไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นหากเป็นซ้ำ

 

 

อาการของไข้เลือดออก

 

 

 • ไข้สูงประมาณ 38 องศา เป็นระยะเวลา 2-7 วัน

 

 

 

 

 • คลื่นไส้, อาเจียน, เบื่ออาหาร

 

 

 • มีจุดเลือดแดง ๆ ขึ้นตามลำตัว, แขน และขา

 

 

ปวดท้องอย่างรุนแรง

 

 

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง, ถ่ายไม่ออก หรือท้องเสีย, อุจจาระออกมาเป็นสีดำ

 

 

การป้องกันไข้เลือดออก

 

 

 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 

 • ทำบ้านให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ

 

 

 • สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดกับทายากันยุง เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ยุงกัด

 

 

 • เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 

 

 

ไข้หวัดธรรมดา

 

 

เป็นการติดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจส่วนบน โดยส่วนมากจะเป็นเชื้อไวรัสชนิดที่ไม่รุนแรงมาก

 

 

อาการของไข้หวัด

 

 

 • มีไข้ขึ้นสูง, ตัวร้อน, รู้สึกอ่อนเพลีย

 

 

 • จาม, คัดจมูก, มีน้ำมูก

 

 

 

 

 • ปวด และวิงเวียนศีรษะ, เมื่อยตามลำตัว

 

 

การป้องกันไข้หวัด

 

 

 • เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นเสมอ

 

 

ไอ หรือจามให้ปิดปาก

 

 

 • หากไอ หรือจามให้ปิดปาก และจมูก เพื่อลดการแพร่เชื้อได้

 

 

 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปรวมอยู่ในบริเวณพื้นที่แออัด

 

 

 • ถ้าในตอนกลางคืนมีอุณหภูมิต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็น ให้อาบน้ำ และสระผมโดยใช้น้ำอุ่นแทน

 

 

 • ควรออกกำลังกายให้พอดี อย่าหักโหมจนเกินไป, พักผ่อนให้เพียงพอ, รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 

 

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร

 

 

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่บริเวณอวัยวะระบบทางเดินหายใจ โดยการสัมผัสเชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศ หรือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศวัย และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากติดเชื้อร่วมกับโควิด-19

 

 

ไข้หวัดใหญ่มีอาการ ดังนี้

 

 

 • ไข้ขึ้นสูง 38-40 องศา ติดต่อกันหลายวัน

 

 

 • ไอแห้ง, เจ็บคอ 

 

 

 • มีน้ำมูก, คัดจมูก

 

 

ปวดศีรษะ

 

 

 • ปวดศีรษะ, กล้ามเนื้อตามร่างกาย, อ่อนแรง

 

 

 • หนาวสั่น, เบื่ออาหาร

 

 

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 • สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพื้นที่แออัด

 

 

 • ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 • ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

 

 

 • ห้ามใช้มือสัมผัสปาก, จมูก และดวงตา 

 

 

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

 

 

โควิด-19

 

 

ณ ปัจจุบัน สถานการณ์โควิดเริ่มบรรเทาลงบ้างแล้ว และอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าเมื่อก่อน ที่สำคัญ คือ ยังคงเป็นโรคที่มีการกลายพันธุ์บ่อยมาก ซึ่งสายพันธุ์ล่าสุดที่พบการระบาดอยู่ตอนนี้ คือ JN.1 โดยสายพันธุ์นี้ ผู้ป่วยแต่ละท่านจะมีอาการที่หนัก และเบาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย

 

 

โควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 มีอาการ ดังนี้

 

 

 • อาการคล้ายเป็นหวัด, ไข้สูง

 

 

 • ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยตามตัว

 

 

 • เจ็บคอ, มีน้ำมูก 

 

 

 • มีเสมหะ, ไอ

 

 

การป้องกันโควิด-19 

 

 

 • สวมหน้ากากอนามัย หากออกไปทำกิจวัตรประจำวันนอกบ้าน

 

 

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด

 

 

ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

 

 

 • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หลังจับสิ่งของสาธารณะ

 

 

 • สังเกตอาการตนเอง เมื่อมีสิ่งผิดปกติ เช่น มีไข้สูง, เจ็บคอ เป็นต้น

 

 

โรคที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแยกอาการได้ว่าท่านป่วยเป็นอะไร แต่เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องเข้าพบแพทย์ทันที เมื่อรู้สึกว่าร่างกายผิดปกติ โดยแพทย์จะมีเครื่องมือในการวินิจฉัยอย่างแม่นยำ และเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาได้ทันที อีกทั้งในฤดูฝนยังมีโรคที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นควรดูแลสุขอนามัยกับหลีกเลี่ยงการโดนน้ำฝน รวมถึงการเข้ารับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และลดอาการความรุนแรงของโรคด้วย 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

ระวังติดเชื้อ COVID-19 ร่วมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในหน้าฝน

 

ไข้เลือดออก ภัยร้ายสุดอันตรายที่ควรระวังเมื่อเข้าสู่หน้าฝน