ข่าวสารวัคซีนไฟเซอร์
ข่าวสารวัคซีนไฟเซอร์

 

*ครบสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้จัดสรรแล้ว*

ติดตามข่าวสารการเปิดจองวัคซีนในรอบถัดไปผ่านช่องทาง Facebook, Line official, Website โรงพยาบาลเพชรเวช

 ประกาศโรงพยาบาลเพชรเวช
เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (Booster Dose) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ - 20 มกราคม 2565
บริการฉีดในวันที่  5, 6, 7  และ 17, 18 , 19, 20, 21 มกราคม 2565
เวลา 09.00-15.00 น.

(จํานวน 400 ท่านต่อวัน) หรือจนกว่าจะเต็มอัตรา

 

 

 

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

 

 

วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์
 

ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน (ก่อน 15.00 น.) หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

กรุณาติดต่อตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียน

นำบัตรประชาชน ติดต่อแผนกต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร A

เพื่อตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการเปิดประวัติก่อนเข้ารับบริการ

 

 


วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Walk Thru

 

สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่ จุดต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร A

ในระยะเวลา เวลา 09.00-15.00 น.

และรอรับบริการฉีดได้ในวันที่ท่านลงทะเบียนทันที
(วันที่ 5,6,7  และ 17, 18, 19, 20, 21 มกราคม 2565)

 

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 1390 ต่อ 100 หรือ 102