ตรวจสุขภาพประจำปี แต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง
ตรวจสุขภาพประจำปี แต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐานของทุกช่วงอายุจำเป็นต้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และตรวจระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปียังมีการตรวจที่สำคัญบางรายการเพิ่มมาตามแต่ละช่วงอายุด้วย เช่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น


 

ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีตอนอายุเท่าไหร่

 

ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามีจุดบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่ หากมีเราจะสามารถรักษาได้ทันเวลา โดยปกติแล้วการตรวจร่างกายควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีที่มีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงโรคก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะบางโรคต้องพึ่งเวลาในการรักษาที่รวดเร็ว เช่น ปอดติดเชื้อ เป็นต้น
 

ตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละช่วงวัยช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

 

นอกจากการตรวจตามรายการขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไปแล้ว ในแต่ละช่วงอายุยังต้องให้ความสำคัญกับบางโรคเนื่องจากจะมีอัตราในการเกิดโรคนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่

 

  • การตรวจสุขภาพของผู้หญิง หากมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเคยมีเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     
  • การตรวจสุขภาพของผู้ชาย หากมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากในช่วงอายุนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น
     
  • การตรวจสุขภาพสำหรับทุกเพศ การตรวจสุขภาพที่สำคัญอย่างมากของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง คือ ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจการติดเชื้อทางเดินอาหาร และตรวจช่องท้องเพื่อหาความผิดปกติของถุงน้ำดี ตับ และไต เป็นต้น หากอายุ 50 ปีขึ้นไปต้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูกด้วย

 

 

ควรเลือกตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมไหน

 

การที่เราจะเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่ามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย โดยหลักการเลือกนั้นให้เลือกตามช่วงอายุที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมแนะนำไว้ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค เช่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก แต่โปรแกรมนั้น ๆ ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว เราก็สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมอื่นได้แม้อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โปรแกรมแนะนำก็ตาม

 

 

 

ตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้าง

 

ควรตรวจสุขภาพประจำปีแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว

 

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ หรือวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนตัวอื่น ๆ จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ นั่นหมายความว่าเราจะยังมีโอกาสเป็นโรคนั้นอยู่แต่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นน้อยลง และถ้าหากเป็นโรคนั้นจริง ๆ ร่างกายของเราจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีก็ยังคงสำคัญอยู่นั่นเอง

 

เลือกไม่ตรวจสุขภาพได้ไหม

 

การตรวจสุขภาพถือเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามในช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ทั้งจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน นอกจากนั้นหากเราไม่ต้องการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมอีกก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่เราควรพึงตระหนักไว้ด้วยว่าโรคร้ายหลายโรคไม่มีสัญญาณ หรือแทบจะไม่ปรากฏอาการบ่งบอกให้เรารู้ การตรวจสุขภาพนั้นจะสามารถช่วยให้เราพบเจอโรคดังกล่าว และทำการรักษาได้ทัน เช่น
 


จากทั้ง 4 โรคที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของโรคที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เท่านั้นเอง ยังมีอีกหลายโรคที่น่ากลัว และเป็นภัยเงียบกว่าจะรู้ตัวก็อาจสายไปเสียแล้ว

 

เราคงจะได้เห็นแล้วว่าการตรวจสุขภาพนั้นสำคัญกับร่างกายของเราขนาดไหน การตรวจสุขภาพประจำปีเองนอกจากจะต้องตรวจในทุก ๆ ปีตามวัยแล้ว เรายังสามารถตรวจคัดกรองโรคอื่น ๆ ตามที่เราต้องการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้อีกด้วย

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

 

รวมตรวจสุขภาพประจำปี