ไตวายเรื้อรัง ความเสี่ยงที่คนชอบกินเค็มควรระวัง
ไตวายเรื้อรัง ความเสี่ยงที่คนชอบกินเค็มควรระวัง

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease หรือ CKD) คือ ภาวะที่ไตมีการทำงานผิดปกติ หรือเสื่อมสภาพลง โดยมีระยะเวลาของการทำงานผิดปกติตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทำให้การกำจัดของเสียออกจากเลือด และการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายมีความบกพร่อง ส่งผลให้ไม่สามารถขับของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากกระแสเลือดได้ โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใด ๆ หากปล่อยเอาไว้เป็นเวลานาน และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เสี่ยงเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้

 

คนไทยกินเค็มเสี่ยงไตเรื้อรังมากขึ้น

 

คนไทยมีพฤติกรรมทานอาหารที่มีโซเดียมสูง โดยเฉพาะคนในวัยทำงานที่บริโภคอาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูง คนไทยจึงมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองป่วย เพราะในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใด ๆ หากจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อไตเสียหายไปมากแล้ว โดยต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก

 

สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

 

สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เกิดจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ส่วนโรคอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุอีก ได้แก่ โรคเกาต์ โรคนิ่วในไต เป็นต้น โดยโรคเหล่านี้ย่อมมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร และหากบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กลายเป็นโรคไตเรื้อรัง และไตวายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

อาการของโรคไตเรื้อรัง

 

 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้ อาเจียน และอาจอาเจียนเป็นเลือด
 • อ่อนเพลีย
 • ตัวซีด โลหิตจาง
 • คันตามตัว
 • อาจมีอาการชัก สมองหยุดทำงาน และหมดสติ
 • เป็นหมัน และหมดสมรรถภาพทางเพศ
 • มีอาการบวมบริเวณรอบดวงตา เท้า และท้อง โดยจะเป็นรอยบุ๋มเมื่อออกแรงกด
 • ประจำเดือนขาด (ในผู้หญิง)
 • มีอาการปวดเอว หรือบริเวณหลังด้านข้าง
 • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน

 

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรัง

 

 • อายุมากกว่า 60 ปี
 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไต
 • รับประทานยาที่ทำลายไต เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น
 • มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต เป็นต้น

 

ไตวาย

 

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะไตวายเรื้อรัง

 

 • อาจเกิดอาการ Uremia เป็นกลุ่มอาการในภาวะท้ายของโรคไตวาย ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปลายประสาทเสื่อม เกิดความคิดสับสน ชัก และหมดสติ

 

การรักษาโรคไตเรื้อรัง

 

 • ล้างช่องท้องด้วยน้ำยา (CAPD) เป็นการใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้องประมาณ 2 ลิตร โดยทำวันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
   
 • การฟอกเลือด (Hemodialysis) เป็นการนำเลือดเสียผ่านเข้าไปในเครื่องกรองเลือด และนำเลือดที่ถูกกรองสะอาดแล้วกลับสู่ร่างกายอีกครั้ง
   
 • การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ผ่าตัดเปลี่ยนไตจะทำได้ 2 วิธี คือ ผู้ป่วยจะได้รับบริจาคอวัยวะจากสภากาชาดไทย หรืออาจได้รับการปลูกถ่ายไตจากญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต หรือจากคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างน้อย 3 ปี

 

การป้องกันตนเองจากโรคไตเรื้อรัง

 

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ลดอาหารที่มีไขมันสูง
 • หากเป็นโรคอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน ควรควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • หลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อไต เช่น ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน เป็นต้น

 

ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังดูแลตนเองอย่างไร

 

 • ผู้ป่วยโรคไตจะต้องจำกัดอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมมาก และจำกัดอาหารที่มีรสจัด รวมถึงรับประทานเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ไข่ นมในปริมาณที่น้อยลง
 • หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือเล่นกีฬาที่หักโหมจนเกินไป
 • รับประทานยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัด

 

ไตเรื้อรัง อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน และทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจร่างกายตั้งแต่เนิ่น ๆ นอกจากจะช่วยให้เราค้นพบโรคที่ซ่อนอยู่แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะสายเกินแก้

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

 

_________________________________

 

ติดต่อแผนกอายุรกรรม

วันเปิดทำการ : บริการทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

ตึก/ชั้น : A/16 และ B/1

เบอร์ติดต่อ : 1390

เพิ่มเพื่อน