ตอบข้อสงสัยวัคซีนโควิด-19 กับคุณแม่ตั้งครรภ์
ตอบข้อสงสัยวัคซีนโควิด-19 กับคุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่าสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และความเสี่ยงของเด็กแรกเกิดว่าจะติดเชื้อโควิดหรือไม่ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่คุณแม่อาจสงสัย ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจะให้คำตอบในบทความนี้กัน

 

คนท้องฉีดวัคซีนได้ไหม

 

หากกำลังตั้งครรภ์คุณแม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติหลังมีอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน สำหรับผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดคือคุณแม่ที่มีอาการแพ้วัคซีนจากเข็มแรกอย่างรุนแรง หรือมีข้อห้ามจากแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรง นอกจากนี้หากไม่รับวัคซีนจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 และอาจมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

 

  • ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมาก
  • มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐาน
  • การมีภาวะครรภ์เป็นพิษ
  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง

 

โดยข้อมูลวัคซีนที่มีการรับรองแน่ชัดว่าเหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ที่สุดคือชนิด mRNA คือวัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนไฟเซอร์ อย่างไรก็ตามก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

 

 

เมื่อมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากระหว่างตั้งครรภ์จะเป็นโควิด-19 หรือไม่

 

อาการหายใจหอบเหนื่อยลำบากของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีอาการหายใจลำบากระหว่างตั้งครรภ์ให้ตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ดังนี้

 

  • มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
  • มีอาการหายใจลำบากแบบเฉียบพลัน
  • หอบเหนื่อยร่วมกับมีไข้สูง และไอเป็นเลือด
  • เวียนศีรษะ เมื่อหายใจจะเจ็บหน้าอก
  • นิ้วมือนิ้วเท้ามีลักษณะซีดหรือเป็นสีม่วง

 

คนท้องฉีดวัคซีน

 

หากคุณแม่ติดโควิดลูกในครรภ์จะติดไหม

 

เด็กแรกเกิดที่มีเชื้อโควิด-19 นั้นพบได้น้อยมากเพียง 2-5 % ของคุณแม่ตั้งครรภ์ทั่วโลก และส่วนใหญ่จะไม่พบในคุณแม่ที่ติดเชื้อ โดยยังไม่มีผลวิจัยที่ชัดเจนว่าทารกได้รับเชื้อช่วงระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานว่าการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้มีโอกาสแท้งมากขึ้น

โดยส่วนมากอาการของทารกเมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะน้อยมากหรือแทบไม่มีอาการ แต่หากคุณแม่เกิดติดเชื้อในช่วงอายุครรภ์อยู่ไตรมาสที่ 3 จะทำให้อาการของคุณแม่อยู่ในระดับรุนแรงได้ ในกรณีนี้จะส่งผลเสียต่อลูกในครรภ์ด้วย

 

ให้นมลูกฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม

 

สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามปกติโดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA โมเดอร์นาและไฟเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมบุตร แต่หากคุณแม่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่รุนแรงยังให้นมบุตรต่อไปได้แต่ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนจับลูกทุกครั้ง แต่ถ้ารับยาต้านไวรัสควรงดให้นมบุตร นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบุตรแต่วางแผนจะมีบุตรสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้งก่อนเช่นกัน

 

สิ่งที่ควรระวังสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์คือหากติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงกว่าผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ในอายุเดียวกันได้ ดังนั้นตลอดการตั้งครรภ์ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และกินอาการที่ปรุงสุกอยู่เสมอ