ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลเพชรเวชใช้วิธีตรวจผ่านการเจาะเลือดหาแอนติบอดี และวินิจฉัยผ่านห้องปฏิบัติการ ปกติแล้วภูมิจะขึ้นหลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงและต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดคืออะไร

 

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด คือการตรวจเพื่อหาเชิงปริมาณของระดับภูมิต้านทานชนิด IgG,IgM (Total antibody) ในร่างกายที่มีต่อเชื้อ SARS-CoV2 บริเวณหนามโปรตีน (Spike Protein) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการนำเชื้อโควิดเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย โดยในการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบภูมิคุ้มกัน (Antibody) หลังการรับวัคซีนโควิดอีกด้วย

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีน

 

การตรวจหาระดับภูมิในร่างกายสามารถตรวจได้ในหลายช่วงโอกาสไม่ใช่เพียงแค่หลังจากรับวัคซีนแล้วเท่านั้น ได้แก่

 

  • ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังติดเชื้อ : กรณีที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 4 สัปดาห์สามารถเข้ารับการวัดระดับภูมิคุ้มกันได้ หรือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดสำหรับผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองเคยติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนแต่ไม่มีอาการ
  • ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด : หากตรวจหลังฉีดวัคซีนต้องตรวจหลังจากรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดได้ที่ไหน

 

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนของตนเองเท่านั้น กรณีที่ต้องการรับการตรวจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ให้บริการ หากต้องการปรึกษาข้อมูลหรือรับคำแนะนำด้านนี้ทางโรงพยาบาลเพชรเวชยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเช่นกัน  LINE คลิก 

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกัน

 

การตรวจเพื่อหาภูมิคุ้มกันโควิด นั้นไม่ใช่การตรวจเพื่อหาเชื้อ และไม่มีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับภูมิในร่างกายแต่อย่างใด เป็นเพียงการวัดระดับภูมิเท่านั้น เพราะเหตุนี้การปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในช่วงวิกฤติยังถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้เข้ารับการตรวจ ผู้ที่ทำการตรวจต้องหมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตามปกติ

 

หลังฉีดวัคซีนโควิดจะมีภูมิคุ้มกันทันทีหรือไม่

 

หลายคนอาจเชื่อว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโควิด ในร่างกายทันทีถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด โดยรูปแบบการเพิ่มของภูมิเป็นดังนี้

 

  • ไม่ว่าจะรับวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามจะมีระยะเวลาของการเพิ่มภูมิคุ้มกันจากการฉีดอยู่ที่ประมาณ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีด
  • ถึงแม้จะมีภูมิแล้วจะยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่เช่นกัน แต่ถ้าหากติดเชื้อจริง ๆ อาการจะไม่หนักเท่ากับผู้ที่ไม่ได้ฉีด
  • หลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 2 ถือเป็นการกระตุ้นร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ค่าการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดบอกอะไรบ้าง

 

  • ≥ 0.8 U/mL ตรวจพบภูมิคุ้มกันโควิดตอบสนอง : ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ควรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 
  • < 0.8 U/mL ตรวจพบภูมิคุ้มกันโควิดไม่ตอบสนอง : แม้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนร่างกายสร้างภูมิ, มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ชนิดของวัคซีน และการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล

 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้คำแนะนำว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิตอบสนองจะอยู่ได้นานแค่ไหน ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้

 

 

ติดต่อ ปรึกษา คำแนะนำ เรื่องภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน
 

Line Official : @petcharavej