ไซโคพาธ ต่อต้านสังคมอย่างสุดโต่ง เมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวฉัน
ไซโคพาธ ต่อต้านสังคมอย่างสุดโต่ง เมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวฉัน

ไซโคพาธ (Psychopath) คือ ผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางจิตใจชนิดหนึ่ง ต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างสุดโต่ง ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ไร้ซึ่งความเห็นใจผู้อื่น อาจเป็นการทำร้ายทางคำพูด ต่อว่าหรือใช้คำหยาบคาย เป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคนี้จะไม่รู้สึกว่าตนกระทำในสิ่งที่ผิด เพราะเขาคิดว่าโลกต้องหมุนรอบตัวเอง จนบางครั้งเลยเถิดไปถึงการก่ออาชญากรรมได้

 

 

สาเหตุของไซโคพาธเกิดจากอะไร

 

พันธุกรรม

 

ความผิดปกติของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) และ Amygdala

 

 • ที่ใช้สำหรับความคิด ตัดสินใจ วางแผน และสื่ออารมณ์

 

ปัญหาครอบครัว การเลี้ยงดูในวัยเด็ก

 

 • โดนทำร้ายร่างกาย จิตใจ

 

 • การหย่าร้าง

 

 • บุคคลรอบข้างเป็นอาชญากร

 

บุคลิกภาพตั้งแต่เด็ก

 

 • ใจร้อน

 

 • โวยวาย

 

 • ฉุนเฉียว

 

ป่วยทางจิตเวช

 

 • สมาธิสั้น (ADHD)

 

 • พฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder)

 

 

ความรุนแรงในครอบครัว

 

 

ลักษณะอาการผู้ป่วยไซโคพาธ

 

 • แข็งกระด้าง

 

 • เย็นชา

 

 • แสดงอารมณ์ ทัศนคติที่ขัดต่อกระแสสังคม

 

 • แยกแยะสิ่งที่ดี ๆ ไม่ได้

 

 • โกหก

 

 • หลงตัวเอง อีโก้สูง ละเมิดสิทธิผู้อื่น

 

 • เบื่อง่าย โมโหร้ายโดยไม่สามารถควบคุมตนเอง

 

 • กระทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย เพราะคลั่งไคล้กับความตื่นเต้น

 

 • ไม่เข้าสังคม ประสบปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

 

 • ใช้สารเสพติด

 

 • มีพฤติกรรมรุนแรง ถึงขั้นทำเรื่องผิดกฎหมาย

 

 

ด่าเพื่อน

 

 

การวินิจฉัยไซโคพาธ

 

จิตแพทย์จะประเมินความคิด รู้สึก พฤติกรรม และสายสัมพันธ์คนใกล้ชิดของผู้ป่วย และนำมาเทียบกับเกณฑ์บุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder: ASPD) ซึ่งจะต้องตรงกัน 3 ข้อขึ้นไป ได้แก่

 

 • ทำสิ่งผิดกฎหมาย

 

 • ก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท ทำร้ายผู้อื่น

 

 • ทำสิ่งใดโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งคนใกล้เคียง

 

 • โกหก หลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ แล้วมีความสุข

 

 • ไร้จิตสำนึกในความผิดที่ตนก่อขึ้น

 

 • ประสบปัญหาด้านการงาน และรายได้

 

 

จิตแพทย์

 

 

การรักษาไซโคพาธ

 

ใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น  เช่น

 

 • ยาในกลุ่ม SSRI

 

 • ยาต้านอาการทางจิต

 

 • ยากันชัก

 

ปรับพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์

 

 • ฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 

 • สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว

 

 • ให้รางวัลเมื่อจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม

 

จิตบำบัด

 

 • เลิกใช้สารเสพติด

 

 

บุคลิกของผู้ป่วยไซโคพาธบางรายมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คน พูดคุยเก่ง อารมณ์ดี ประกอบอาชีพที่ได้รับการยอมรับในตำแหน่งสูงไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรง แม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะกระทำความผิด ได้รับการลงโทษทางกฎหมายแล้ว แต่ถ้าไม่รักษาอาการก็จะยังคงอยู่ เพราะเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจ การใช้ความรุนแรงแก้ไขเป็นเรื่องที่ผิด