ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างไร
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างไร

ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เกิดจากการอักเสบในเนื้อปอดส่งผลโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการปกติแม้จะเกิดการอักเสบในปอด เรียกว่า “Silent Hypoxemia” ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก อาจรุนแรงถึงขั้นหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

เชื้อไวรัส Covid-19 เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบอย่างไร

 

เมื่อติดเชื้อ Covid-19 จะมีผลกับระบบหายใจเนื่องจากการรับเชื้อในปริมาณมากจะทำให้มีเชื้อที่ถุงลมปอดทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ เชื้อที่ถุงลมจะทำให้มีการอุดกั้นส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนและการลำเลียงออกซิเจนมีปัญหาอาจทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้กระแสเลือดและร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนอย่างที่ควรจะเป็น

 

ใครบ้างที่เสี่ยงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19

 

หากได้รับเชื้อ Covid-19 แล้วมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการทำงานของปอดทำให้ปอดทำงานได้น้อยลงหรือไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วจะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบ ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นอวัยวะภายในร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงตามไปด้วย
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเรื้อรัง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคถุงลมโป่งพอง, หอบหืด, หรือมะเร็งปอด เป็นต้น
 • ผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน ระดับดัชนีมวลกาย (Body mass index) หรือ BMI ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคเพิ่มความเสี่ยงปอดอักเสบ เช่น โรคตับ, ความดันโลหิตสูง, ไตวายเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นต้น

 

 

อาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19

 

 • หายใจไม่ทัน หายใจไม่สะดวก
 • หอบเหนื่อยง่ายไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้
 • มีอาการไอเพิ่มขึ้น
 • ในช่วงแรกจะไม่หอบเหนื่อย อาการจะตามมาในภายหลังทดสอบได้ด้วยการวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ก่อนและหลังปั่นจักรยานอากาศ หรือเดินข้างเตียง 3 นาที หากพบว่าค่าที่ออกมา drop ตั้งแต่ 3 % ขึ้นไปถือว่าเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19

 

ปอดอักเสบจาก Covid-19

 

หากสงสัยว่ามีอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ควรทำอย่างไร

 

หากพบว่าตนเองมีอาการตามที่กล่าวไปควรเข้าพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วพบการอักเสบในปอดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จะต้องรักษาตัวเพื่อรักษาอาการ Covid-19 ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในระยะการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 

 

ลดความเสี่ยงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19

 

 • ปฏิบัติตามหลักเพื่อลดโอกาสแพร่ระบาด ทั้งการเว้นระยะห่างกับผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ห้ามใช้มือสัมผัสใบหน้า
 • เสริมสร้างสุขภาพปอดเพื่อลดโอกาสเกิดปอดอักเสบ ด้วยการงดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายหรือฝึกการหายใจ รวมไปถึงการทานอาหารประเภทผักและผลไม้
 • เพิ่มการป้องกันให้ตนเอง ด้วยการฉีดวัคซีนที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

 

การปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างถูกต้องและมีวินัยจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ได้เป็นอย่างดี