ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (สายพันธุ์2020)

ฤดูฝนใกล้จะมาเยือนแล้ว หลายคนอาจจะรู้สึกชื่นชอบฤดูฝนเพราะอากาศเย็นสบาย ไม่ต้องทนร้อนจากแสงแดดที่คอยจ้องแต่จะแผดเผาร่างกายของเรา แต่ฤดูฝนมักจะมาพร้อมกับโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคยอดฮิตและเป็นภัยเงียบที่อันตราย คือ “โรคไข้หวัดใหญ่” ซึ่งในปัจจุบันได้มีการอุบัติขึ้นของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงต้องเร่งสร้างวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว วันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่จะทำให้เราผ่านพ้นฤดูฝนในปีนี้ไปด้วยดีกันค่ะ 

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แตกต่างจากเดิมอย่างไร

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คือ ไวรัสสายพันธุ์เอ 2 สายพันธุ์ และไวรัสสายพันธุ์ บี 2 สายพันธุ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่จากฝั่งซีกโลกเหนือมาเป็นซีกโลกใต้จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Kansas (H3N2) เปลี่ยนเป็นไวรัสชนิด A สายพันธุ์ South Australia (H3N2) และไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Colorado เปลี่ยนเป็นไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Washington

 

ทำไมไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ในช่วงเดือนเมษา หรือฤดูฝน

 

ไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี แต่ที่ต้องฉีดวัคซีนในช่วงเดือนเมษาเพราะโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดสูงในหน้าฝน จึงควรฉีดวัคซีนล่วงหน้าประมาณ  2 เดือน เพื่อให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่ง เป็นช่วงที่มีการระบาดพอดี

 

ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกปี

 

อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่มีความหลากหลายมากและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการป้องกันสายพันธุ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการระบาดมากที่สุด

 

ไข้หวัดใหญ่2020

 

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

วัคซีนนี้ควรได้รับทุกคนตั้งแต่เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถรับวัคซีนได้เช่นกัน คือ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เสี่ยงจากการมีโรคที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ รวมไปถึงผู้ที่ปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เมื่อมีผู้ที่ฉีดได้ต้องมีผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ด้วยเช่นกัน คือ เด็กที่ยังมีอายุไม่ครบ 6 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน แต่บางคนอาจยังสามารถรับวัคซีนได้ อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาคำแนะนำในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป

 

เนื่องจากในปีนี้สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดมีความหลากหลายมาก อีกทั้งวัคซีนที่จะใช้ในปีหน้าได้เปลี่ยนสายพันธุ์ไปจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์แนวโน้มการระบาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ หากเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และจำเป็นต้องรอวัคซีนตัวใหม่ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้ราวเดือน เมษายน 2563

 


บทความที่เกี่ยวข้อง