Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยทำอย่างไร
Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยทำอย่างไร

การรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19 จำเป็นต้องใช้เตียงเป็นจำนวนมากจนทำให้เกิดภาวะเตียงไม่พอต่อความต้องการ การทำ Home Isolation เป็นทางหนึ่งของการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าสามารถทำได้ โดยตลอดการกักตัวรักษาอาการ แพทย์จะคอยให้คำแนะนำและสอบถามประเมินอาการผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกวัน

 

Home Isolation คืออะไร

 

คือแนวทางปฏิบัติเมื่ออยู่ในสภาวะการแพร่เชื้อรุนแรงจนเตียงไม่เพียงพอต่อการรักษา ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ค่อยมีอาการสามารถพักรักษาตัวที่บ้าน หรือสถานที่เฉพาะที่ถูกจัดไว้ให้แทนการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยจะได้รับความช่วยเหลือและการติดตามอาการจากแพทย์อยู่เสมอ โดยปกติแล้วผู้ที่ทำ Home Isolation ได้จะต้องมีเกณฑ์ ดังนี้

 

 • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแล้ว : สำหรับผู้ที่รักษาตัวประมาณ 7-10 วันในโรงพยาบาล และแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถรักษาตัวต่อที่บ้านได้
 • ผู้ป่วยวิด-19 ที่กำลังรอเตียง : สามารถทำ Home Isolation ได้หากผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ตามความเหมาะสม หรือผู้ป่วยสีเขียว คือมีอาการไข้ ไอเจ็บคอมีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส มีผื่น และถ่ายเหลว แต่ไม่มีอาการหายใจเร็วหายใจลำบาก ปอดไม่อักเสบ และระดับออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 96%
   

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถ Home Isolation ได้

 

 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ
 • ไม่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • อาศัยอยู่คนเดียว หรือมีผู้อาศัยร่วมด้วยไม่เกิน 1 คน
 • ต้องไม่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ-หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอด

 

Home Isolation

 

เป็นผู้ป่วย Home Isolation ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

 • กักตัวอยู่ในพื้นที่ห้ามออกจากที่พัก และห้ามให้ผู้อื่นเข้าเยี่ยม
 • หากมีคนอยู่ในบ้านต้องรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และแยกห้องน้ำใช้หากสามารถทำได้
 • ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แยกซักเสื้อผ้ากับผู้อื่น
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ และแยกขยะมัดปากถุงให้แน่น

 

การทำ Home Isolation ยังต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นนอกจากเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ได้แก่ ถุงสำหรับขยะฆ่าเชื้อ ทิชชูทั้งชนิดแห้งและเปียก น้ำยาฟอกขาวทำความสะอาด และยารักษาโรคที่ทานเป็นประจำ

 

ทำ Home Isolation แต่ไม่ได้รับการติดต่อสังเกตอาการควรทำอย่างไร

 

 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนที่ https://crmsup.nhso.go.th/ หรือแอดไลน์ @nhso และกดลงทะเบียนในระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation และรอเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูล
 • เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจะได้รับข้อมูล ได้แก่ Video Call ประเมินอาการ 2 ครั้งต่อวัน / อาหาร 3 มื้อ / ยาพื้นฐานและยาฟ้าทะลายโจร / เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว / ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล / การประสานงานรับการรักษากรณีอาการหนักขึ้น

 

การลงทะเบียนติดตามอาการ Home Isolation หากมีสิทธิประกันสังคมโทร 1506 กด 6 กรณีต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อรักษาตัวโทร 1330 กด 15