ตรวจสุขภาพผู้ใหญ่วัยทำงาน สำหรับช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุด  
ตรวจสุขภาพผู้ใหญ่วัยทำงาน สำหรับช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุด  

ตรวจสุขภาพ คือทางเลือกหนึ่งในการดูแลร่างกาย แม่ในภาวะปกติ ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด ก็สามารถหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ และหาทางป้องกันได้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยทำงาน 20-60 ปี ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบของการผิดปกติ เช่น ความเครียด สุรา การพักผ่อน พฤติกรรมทางเพศ และพันธุกรรม ดังนั้นควรเลือกการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับวัยของท่าน

 

 

การซักประวัติ

 

เป็นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้ข้อสรุปปัญหาต่างๆ เพื่อถูกนำมาใช้ในการวางแผนสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ตรวจกับเจ้าหน้าที่ โดยการซักประวัติจะมีข้อมูลต่างๆ ได้แก่

 

 • สุขภาพภายนอกทั่วไป

 

 • การประกอบอาชีพ

 

 • กรรมพันธุ์

 

 • เคยได้รับวัคซีนอะไรมาบ้าง

 

 • พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย

 

 • การใช้สารเสพติด สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 • การสัมผัสกับบุคคลรอบข้างที่มีเชื้อวัณโรค

 

 • การร่วมเพศ และคุมกำเนิด

 

 • สำหรับผู้หญิงมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำหรือไม่

 

 • ประวัติบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตก่อน 40 ปี แบบเฉียบพลัน

 

 

การประเมินภาวะสุขภาพ

 

การวัดความดันโลหิต และชีพจร

 

 • เป็นส่วนสำคัญของการประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพราะความดันโลหิตก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น หัวใจ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต เป็นต้น โดยค่าปกติของตัวบน (Systolic Blood Pressure) ต้องไม่เกิน 140 และตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) ไม่เกิน 90 หากพบว่าความดันผิดปกติ และรับการรักษาจะสามารถลดความเสี่ยงของโรคที่กล่าวมาได้

 

การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

 

 • เป็นการประเมินภาวะโภชนา ค่าดัชนีมวลกาย

 

การวัดเส้นรอบเอว

 

 • รอบเอวของผู้ชายปกติ ไม่เกิน 90 ซม. ผู้หญิง ไม่เกิน 80 ซม. ทั้งนี้ต้องใช้สายวัด รัดตรงสะดือขณะหายใจออก ถึงจะถูกวิธี

 

การตรวจช่องปาก และฟัน

 

 • หากมีเชื้อโรคในช่องปาก จะเกิดการกระจาย และอวัยวะภายในติดเชื้อได้

 

การตรวจตา

 

 • โดยเฉพาะผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำ มีความเสี่ยงเกิดโรคทางสายตา

 

การประเมินความเสี่ยงโรคต่างๆ

 

 • เช่น เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ซึมเศร้า พิษสุราเรื้อรัง และโรคจากการใช้สารเสพติด

 

 

การตรวจในห้องปฏิบัติการ

 

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 

 • เป็นการตรวจหาภาวะโลหิตจาง ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

 

การตรวจระดับไขมันในเลือด

 

มีเกณฑ์วินิจฉัยโรคจะต้องมีความผิดปกติ 3 ใน 5 ข้อดังนี้

 

 • อ้วนลงพุง

 

 • ค่าระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ในโลหิต 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

 

 • เอชดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ในผู้ชายต่ำกว่า 40 ผู้หญิงไม่เกิน 50

 

 • ค่าความดันโลหิตมากกว่า 130/85 ขึ้นไป

 

 • ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

 

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

 

 • ได้แก่ มะเร็งเต้านม ปากมดลูก ช่องปาก และลำไส้

 

การตรวจอุจจาระ เพื่อหาพยาธิใบไม้ในตับ

 

 • ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วในถุงน้ำดี เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 

 

Health Ceckup Working Adult

 

 

ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพของคนวัยทำงาน

 

 • หากพบโรคแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 

 • ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

 

 • ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค

 

 • มีการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

 

 

ผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว โดยเฉพาะเพิ่งเริ่มปีแรกๆ มักจะคิดถึงเรื่องของเศรษฐกิจมาเป็นอันดับต้นๆ ทั้งค่าตอบแทน การสร้างเนื้อสร้างตัว บางครั้งอาจจะละเลยเรื่องของสุขภาพ หากมีร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัย ก็ยังสามารถทำงานหาเงินได้ แต่ถ้ามีเงินแล้วสุขภาพแย่ ทรัพย์สินที่มีสักวันก็อาจจะหมดลงไป ฉะนั้นขอให้ท่านคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

รวมตรวจสุขภาพประจำปี

 

___________________________

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม