กัญชา ผลข้างเคียงที่กระทบต่อสมองเด็ก
กัญชา ผลข้างเคียงที่กระทบต่อสมองเด็ก

กัญชา (Cannabis) คือ พืชล้มลุกจำพวกหญ้าใบแตกเป็นแฉก ในอดีตเคยกฎหมายไทยเคยจัดให้เป็นสารเสพติด แต่ในปี 2565 ได้แก้ไขใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายนำไปเป็นส่วนผสมของขนม อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งเด็กที่ยังไม่รู้ถึงผลกระทบเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายเข้าไปจะเป็นอย่างไร เราจึงเห็นข่าวตามหน้าสื่อต่าง ๆ ว่าช็อก ปวดหัวสมองอย่างรุนแรง ร้องไห้ รวมทั้งจิตผิดปกติ

 

 

สาร THC ในกัญชา

 

 • Tetrahydrocannabinol จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีผลต่อด้านความทรงจำและตัดสินใจ เมื่อได้รับในปริมาณสูงเป็นเวลายาวนาน จะเกิดการดื้อต่อสาร ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเสพติด หากใช้อย่างเหมาะสมสามารถลดการเกร็งกล้ามเนื้อและคลื่นไส้ได้ 

 

 • นอกจากนี้ยังมี Cannabidiol ร่วมด้วย ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการเมาหรืออาการทางจิตของสารในข้างต้น แต่ปริมาณน้อยกว่ามาก ผลข้างเคียงอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาชนิดอื่น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ น้ำหนักลดลง ท้องเสีย 

 

 

คุกกี้กัญชา

 

 

โทษของกัญชา

 

ระบบประสาท

 

 • เวียนศีรษะ

 

 • แขนขาอ่อนแรง

 

 • พูดไม่ชัด

 

 • สับสน

 

 • เดินเซ

 

 • ชัก

 

 • กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก

 

 • อารมณ์แปรปรวน

 

 • เห็นภาพหลอน

 

ระบบหัวใจ

 

 • หน้ามืด

 

 • วูบหมดสติ

 

 • ใจสั่น

 

 • แน่นหน้าอก

 

 • หายใจไม่สะดวก

 

 • ความดันโลหิตสูง

 

ระบบทางเดินอาหาร

 

 • คลื่นไส้ อาเจียน

 

 • ปวดท้อง

 

ผลกระทบระยะยาวต่อสมองเด็ก

 

 • ความคิด ความจำแย่ลง

 

 • สมาธิสั้น

 

 • ง่วงบ่อย

 

 • โรคหลอดเลือดสมอง

 

 • ประสาทหลอน หูแว่ว

 

 • ซึมเศร้า พฤติกรรมก้าวร้าว

 

 • การตัดสินใจแย่ลง

 

 • เสี่ยงเป็นโรคทางจิตเภท

 

 

กินขนมกัญชาแล้วปวดหัว

 

 

การป้องกันเด็กเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา

 

 • บอกกล่าวข้อมูลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในบ้านและสถานศึกษา

 

 • ผู้ปกครองควรดูป้ายฉลากโภชนาการก่อนบุตรหลานของท่านจะรับประทานอาหาร

 

 • เจ้าหน้าที่รัฐควรควบคุมโฆษณาและอายุของผู้ที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา

 

 • ร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภทนี้ควรแยกหมวดหมู่และติดป้ายห้ามซื้อ ขาย แก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ให้ชัดเจน

 

 • ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาให้เยาวชนในครอบครัวเห็น หากมีไว้ในครอบครองควรเก็บให้มิดชิด

 

 

บราวนี่กัญชา

 

 

ข้อแนะนำในการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับผู้ใหญ่

 

 • บริโภคไม่เกิน 2 หน่วยบรรจุต่อหนึ่งวัน

 

 • เลือกผลิตภัณฑ์มีฉลากบ่งบอกค่า THC หรือคำเตือนต่าง ๆ ชัดเจน รวมทั้งร้านที่ได้รับใบอนุญาต

 

 • ไม่ควรได้รับก่อนไปทำงานหรือขับขี่ยานพาหนะ เพราะอาจง่วงซึมและเกิดอุบัติเหตุได้

 

 • รับประทานในส่วนผสมปริมาณที่เล็กน้อยก่อน แล้วค่อยเพิ่มขึ้น เพราะร่างกายแต่ละบุคคลทนสารชนิดนี้ได้ไม่เท่ากัน

 

 • หากชิมเข้าไปแล้วเกิดอาการผิดปกติ ควรหยุดและรีบขอความช่วยเหลือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันที

 

 

ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่แพ้สารในกัญชาเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน อีกทั้งสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ไม่ควรได้รับผลิตภัณฑ์แบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า และความผิดปกติทางจิตได้ รวมทั้งการคลอดก่อนกำหนด ลูกในครรภ์ที่ออกมาอาจจะมีพัฒนาการทางสมองที่ช้ากว่าเด็กปกติและโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้