โรคจากการทำงาน เกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย
โรคจากการทำงาน เกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย

โรคจากการทำงาน หรือประกอบวิชาชีพ (Occupational Disease) คือ ภาวะความผิดปกติของสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการเกษตรมากขึ้น ความเจ็บป่วยของมนุษย์ก็ควบคู่เป็นเงาตามตัวกันตลอด ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้ ดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ ก่อนที่จะเกิดอันตรายขึ้น

 

 

สาเหตุของโรคจากการทำงาน

 

ต้นเหตุของการเกิดความผิดปกติของร่างกาย

 

 • ทางกายภาพ เช่น ความดันอากาศ รังสี ฝุ่น ความร้อน เย็น

 

 • ทางเคมี การได้รับสารต่าง ๆ เช่น สูดดมแก๊สพิษ สารระเหย

 

 • ชีวภาพ  ได้รับเชื้อโรคจากการทำงาน โดยเฉพาะติดโรคจากสัตว์ หรือแม้กระทั่งการนั่ง ยืน เป็นเวลานาน

 

 • จิตวิทยาสังคม มาจาก ความเครียด กดดันสูง มีปัญหากับผู้ร่วมงาน

 

ผู้ประกอบอาชีพ

 

 • เพศ

 

 • อายุ

 

 • ความแข็งแรงของร่างกาย

 

 • ความไวต่อสารพิษ

 

 • ระยะเวลาในการทำงาน

 

 • ความรู้ และเข้าใจในเรื่องของอนามัย

 

ปัจจัยภายนอก

 

ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น ได้แก่

 

 • นายจ้างขาดมนุษยธรรม เอาแต่ผลประโยชน์มากกว่าความปลอดภัยของลูกจ้าง

 

 • การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ร่วมงาน

 

 • สุขลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน

 

 • จำนวนรายได้ และผลตอบแทนอื่น ๆ

 

 

Check The Working Condition

 

 

โรคจากการทำงานมีอะไรบ้าง

 

ระบบประสาท

 

 • ไมเกรน

 

 • โรคเครียด (Acute Stress Disorder)

 

ทางเดินหายใจ

 

 • ปอดบวม

 

 • วัณโรค

 

 • หอบหืด

 

ระบบไหลเวียนโลหิต

 

 • เส้นเลือดขอด

 

ผิวหนัง

 

 • โรคด่างขาว

 

 • ลมพิษ

 

 • การระคายเคือง และการอักเสบของผิวหนัง

 

กล้ามเนื้อ และกระดูก

 

การอักเสบที่บริเวณต่าง ๆ เช่น

 

 • เอ็นข้อมือ

 

 • ข้อศอกอักเสบ

 

 • กระดูกหัวเข่า

 

ทางเดินปัสสาวะ

 

 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 

 • กรวยไตอักเสบ

 

ทางเดินอาหาร

 

 • ท้องผูก

 

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

ความผิดปกติของจิต และพฤติกรรม

 

 • ซึมเศร้า

 

 • PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) สภาวะจิตใจกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เลวร้าย

 

 

ผลกระทบของโรคจากการทำงาน

 

ผู้ป่วย

 

 • บั่นทอนกำลังใจ

 

 • ไม่มีประสิทธิภาพการทำงาน

 

 • ตกงาน

 

 • ขาดรายได้

 

 • เจ็บป่วย

 

 • ทุพพลภาพ

 

 • เสียชีวิต

 

นายจ้าง

 

เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่

 

 • กองทุนเงินทดแทน

 

 • ค่ารักษาพยาบาล

 

 • ค่าทดแทนทำศพกรณีลูกจ้างเสียชีวิต

 

รัฐบาล

 

 • สูญเสียค่าใช้จ่าย และบุคลากร

 

 • เพิ่มภาระในการดูแลผู้พิการ

 

 

Check The Working Condition

 

 

การป้องกันโรคจากการทำงาน

 

ด้านบุคคล

 

 • เสริมสร้างความรู้ด้านอนามัย และสุขภาพ

 

 • เรียนรู้อุปกรณ์การทำงานที่อาจก่ออันตราย

 

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 

สิ่งแวดล้อม

 

 • จัดระเบียบ ดูแล ตรวจสอบสถานที่ทำงาน เครื่องมือให้ถูกสุขลักษณะ โดยยึดหลัก 5 ส.

 

การบริหาร

 

 • แบ่งเวลาการทำงานของบุคลากรให้สมดุล

 

 • สื่อสารแจ้งการประกาศพื้นที่อันตรายในสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน

 

 • ใช้วัสดุทดแทนที่มีอันตรายน้อยกว่า

 

 • เพิ่มเทคโนโลยีในการใช้แรงงานคน และลดขั้นตอนการทำงานที่อันตราย

 

 • กำหนดกฎระเบียบให้ครอบคลุม และนำมาใช้อย่างเคร่งครัด

 

 • ตรวจสภาพการทำงาน ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย

 

 • เฝ้าระวังโรค โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของบุคลากร

 

 

โรค และอุบัติเหตุจากการทำงานควรได้รับความใส่ใจ รับรู้ คิดหาวิธีพัฒนา สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เพราะประเทศไทยเคยเกิดขึ้น ได้รับผลกระทบกลายเป็นโศกนาฏกรรมตามข่าวบนสื่อ เช่น เหตุการณ์รถขนก๊าซพลิกคว่ำ บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อปี 2533 กรณีไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม และการพังถล่มของโรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา ปี 2536

 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

 

รวมตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

ตรวจสุขภาพบริษัทกับเราดีอย่างไร

 

 

ตรวจสุขภาพพนักงาน เพิ่มศักยภาพ และความมั่นคงขององค์กร

 

 

___________________________

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ขอใบเสนอราคาสำหรับองค์กรหรือบริษัท อีเมล : info@petcharavej.com  หรือสอบถามช่องทาง Line : @petcharavej คลิก