การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด คือการวัดระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด ว่าร่างกายควบคุมน้ำตาลได้ดีหรือไม่ สามารถวินิจฉัยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานได้ อีกทั้งยังสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ใช้ประเมินผลในการรักษาโรคเบาหวานได้

 

 

ประเภทของการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 

1. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา ด้วยการงดอาหาร 8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

 

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glycated hemoglobin (HbA1c) เป็นการตรวจวัดระดับโปรตีนฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ถูกจับเกาะด้วยน้ำตาลกลูโคส จะได้ค่าความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสมช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา  

 

 

ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)  

 

  • หากผลตรวจมีค่าน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

  • หากผลตรวจมีค่าน้ำตาลน้ำตาลกลูโคส 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร - 125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ควรปรับพฤติกรรมในการบริโภคน้ำตาล

 

  • หากผลตรวจมีค่าน้ำตาลกลูโคสสูงกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์


 

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glycated hemoglobin (HbA1c)

 

  • หากค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดอยู่ระหว่าง 4-6 % แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

  • หากค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดอยู่ที่6.5 % ขึ้นไป แสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน

 

 

ข้อปฏิบัติก่อนตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 

  • งดอาหาร เครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) และขนม ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะมีผลต่อระดับกลูโคสในเลือด

 

  • หากตรวจระดับน้ำตาลในเลือดช่วงเวลาเช้า ควรงดอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหลังเที่ยงคืน

 

      

ค่าน้ำตาลในเลือด

 

 

ข้อดีในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 

  • สามารถใช้วินิจฉัย คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

 

  • สามารถใช้ประเมินการรักษา และความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

 

  •  สามารถป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือต่ำเกินไป

 

 

การตรวจน้ำตาลในเลือดทุก 6 เดือน สามารถติดตาม เพื่อการควบคุมโรคเบาหวานได้  ดังนั้นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ถือว่าเป็นอีกวิธีการทางเลือกอย่างหนึ่ง ในการป้องกันโรคเบาหวานได้

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

รวมตรวจสุขภาพประจำปี