ตรวจโควิด ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร
ตรวจโควิด ผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

ทางเลือกสำหรับการตรวจโควิด-19 มีทั้งการตรวจด้วยตนเองแบบ Antigen Test Kit หรือการตรวจที่โรงพยาบาลแบบ Rapid Antigen Test และ RT-PCR หากผลการตรวจออกมาเป็นบวกแน่นอนว่าต้องทำการรักษารวมถึงดูแลตนเองเพื่อให้หายจากการติดเชื้อ และลดโอกาสในการกระจายเชื้อต่อผู้อื่น หากผลเป็นลบกรณีตรวจด้วยตนเองต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลในอีก 3-5 วัน

 

ความแม่นยำในการตรวจโควิด-19

 

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีหลายวิธีตามจุดประสงค์และประสิทธิภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่

  • แบบ RT-PCR : เป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเนื่องจากเป็นวิธีที่มีความละเอียดมากที่สุด สามารถตรวจหาเชื้อได้แม้จะเป็นการติดเชื้อในระยะต้นหรือเพิ่งติดเชื้อก็ตาม
  • แบบ Antigen Test Kit : เป็นการตรวจด้วยชุดตรวจที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีความแม่นยำมากพอสมควร เว้นกรณีเพิ่งติดเชื้ออาจหาเชื้อไม่เจอ (ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน)
  • แบบ Rapid Antigen Test : เป็นการตรวจที่เน้นความรวดเร็วรอผลได้ในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการตรวจในระดับเบื้องต้นหากมีผลเป็นบวกต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยัน
     
  • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR (คลิก)

 

ตรวจโควิด ผลเป็นบวกต้องทำไง

 

ตรวจโควิด-19 แล้วผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

 

หากผลการตรวจเป็นบวกนั่นหมายถึงการติดเชื้อ สามารถแจ้งหน่วยงานใกล้บ้านควรทำการแยกตัวตนเองไม่อยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้อื่น แบ่งของใช้ส่วนตัว ทำการรักษาตามอาการ และควรติดต่อ Line : @nhso หรือสามารถลงทะเบียนเข้าระบบที่ https://crmsup.nhso.go.th เพื่อบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป

 

  • กรณีอาการเบา (ผู้ป่วยสีเขียว) : สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อทำ Home Isolation ที่ https://crmsup.nhso.go.th หรือแอดไลน์ @nhso
  • กรณีมีแนวโน้มอาการหนักขึ้นไป (ผู้ป่วยสีเหลืองและแดง) : ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีไม่สามารถหาเตียงได้โทร 1669, 1668 หรือประสานหาเตียง Line ID : @sabaideebot และ Facebook Fanpage : เราต้องรอด ช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม (คลิก)

 

ตรวจโควิด-19 แล้วผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

 

นอกจากผลการตรวจเป็นบวกที่ต้องทำการรักษาแล้ว ผลการตรวจโควิดเป็นลบก็ไม่สามารถวางใจได้เช่นกันเนื่องจากหากใช้การตรวจด้วยตนเองแบบ Antigen Test Kit ในระยะที่ร่างกายเพิ่งรับเชื้อแล้วผลอาจเป็นลบได้ หรืออยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงควรตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจที่ละเอียดแบบ RT-PCR จึงจะสามารถมั่นใจในผลการตรวจได้มากกว่า

 

เนื่องจากการตรวจโควิด-19 ที่อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลรอบข้างควรเลือกการตรวจแบบ RT-PCR หากพบผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์รักษาได้