มิสซี (MIS-C) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายจากโควิด-19 สำหรับเด็ก
มิสซี (MIS-C) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายจากโควิด-19 สำหรับเด็ก

ภาวะมิสซี (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children : MIS-C) คือ ภาวะแทรกซ้อนเมื่อหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 2-6 สัปดาห์ สำหรับเด็ก อยู่ในกลุ่มอาการอักเสบระบบต่างๆ ทั่วอวัยวะของร่างกาย ตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป มีการคาดการณ์ว่าเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกติ มีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ หากมีอาการรุนแรงสามารถส่งผลให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

 

สาเหตุในการเกิดภาวะมิสซี (MIS-C)

 

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าภาวะมิสซี (MIS-C) เกิดจากอะไร แต่มีการคาดการณ์ว่าเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเด็กตอบสนองต่อเชื้อไวรัสมากจนเกินไป มักจะเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2-6 สัปดาห์ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะมิสซี (MIS-C) ได้เช่นกัน

 

 

อาการของภาวะมิสซี (MIS-C)

      

 • ไข้ขึ้นไม่ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส

      

 • ปวดศีรษะ

      

 • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

      

 • ตาแดง

      

 • ริมฝีปากแห้ง ลิ้นบวมเป็นตุ่ม

      

 • คลื่นไส้ อาเจียน

      

 • ปวดท้อง

      

 • ตับอักเสบ ลำไส้อักเสบ

      

 • มีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย

      

 • ความดันต่ำ มีอาการชัก

 

 

ภาวะมิสซี (MIS-C) ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ภาวะมิสซี (MIS-C) นั้น จะทำให้ระบบในร่างกาย มากกว่า 2 ระบบเกิดความผิดปกติ อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเกิดการอักเสบ ได้แก่

      

 • ระบบประสาท เด็กมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

      

 • ระบบหายใจ  เด็กมีอาการปอดอักเสบ ลิ่มเลือดอุดตันในปอด และหายใจลำบาก

      

 • ระบบหัวใจ และหลอดเลือด เด็กมีอาการช็อค หัวใจอักเสบ

      

 • ระบบเลือด การแข็งตัวเลือดผิดปกติ

      

 • ระบบทางเดินอาหาร เด็กมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง และตับอักเสบ

      

 • เด็กมีอาการไตวายเฉียบพลัน

      

 • ผิวหนัง เด็กมีอาการเยื่อบุผิวหนังอักเสบ เป็นผื่น แดง

 

 

การวินิจฉัยภาวะมิสซี (MIS-C)

           

 • 1. การตรวจเลือดเพื่อประเมินค่าปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกาย

           

 • 2. การตรวจหัวใจเพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)

 

 

การรักษาภาวะมิสซี (MIS-C)

 

ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการรักษาภาวะมิสซี (MIS-C) อย่างชัดเจน เพราะเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ยังคงต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม แต่การรักษาภาวะมิสซี (MIS-C) ยังคงใช้แนวทางในการรักษาแบบเดียวกับโรคคาวาซากิ  ได้แก่

      

 • 1. การรักษาแบบประคับประคอง

      

 • 2. การให้ยากลุ่มต้านการอักเสบ เช่น อิมมูโนกลอบูลิน (Immunoglobulins)

 

 

มิสซี

 

 

ข้อแตกต่างระหว่างภาวะมิสซี (MIS-C) และ โรคคาวาซากิ

 

ภาวะมิสซี (MIS-C) มักจะเกิดขึ้นในเด็กอายุ 8-14 ปี แต่โรคคาวาซากิ มักจะเกิดขึ้นในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะมิสซี (MIS-C) ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจผิดปกติ และอาการในระบบทางเดินอาหาร มีอาการรุนแรง และ โอกาสเกิดการช็อคได้มากกว่าโรคคาวาซากิ

 

แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยการ ตรวจเลือด และตรวจหัวใจ เพื่อทำการแยกโรคระหว่างภาวะมิสซี (MIS-C) และ โรคคาวาซากิ

 

 

ข้อแตกต่างระหว่างภาวะมิสซี (MIS-C) และ ภาวะลองโควิด (Long COVID)

 

ภาวะมิสซี (MIS-C)  จะทำให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ระบบเกิดความมากกว่า 2 ผิดปกติระบบ มักจะเกิดขึ้นหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 2-6 สัปดาห์

 

ภาวะลองโควิด (Long COVID) จะมีอาการเหมือนกับ การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อโควิดตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป อาการจากภาวะลองโควิด (Long COVID) จะเป็นอาการแบบเรื้อรัง เป็นๆหายๆ และมีความรุนแรงน้อยกว่าภาวะมิสซี (MIS-C) 

 

 

รายงานการเกิดภาวะภาวะมิสซี (MIS-C)  ครั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นสามารถพบผู้ป่วยวัยเด็กทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ภาวะมิสซี (MIS-C)  จะพบในผู้ป่วยเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งเด็กที่ป่วยจากภาวะภาวะมิสซี (MIS-C)  นี้ เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีการสัมพันธ์กับความรุนแรงขณะติดเชื้อโควิด-19

 

 

 


บทความที่แนะนำ

 

 

Long Covid ผลข้างเคียงจากการรักษาที่ไม่ควรมองข้าม

 

 

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก