ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจคืออะไร (Update ปี 2567)

การตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้น หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ด้วยการตรวจผ่านระดับแคลเซียมในหลอดเลือด ทำให้ได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงโรคหัวใจในอนาคตได้ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการตรวจยังไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล และวิธีการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธียังไม่ต้องเจ็บตัวอีกด้วย

 

ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจคืออะไร

 

เป็นการตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ ผ่านเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (CT Scan) ใช้เวลาตรวจน้อย ไม่ใช้สารทึบรังสี จึงมีความปลอดภัยสูง และมีความแม่นยำสูง ค่าที่วัดได้จะนำไปใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงก่อนมีอาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

โดยปกติแล้วแคลเซียมที่จับที่ผนังหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก หรือจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดในผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดแดง เช่น มีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ มีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดคราบไขมันจนกลายเป็นเส้นเลือดตีบตันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

 

ใครที่มีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจ CT Coronary Calcium Score

 

 • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
   
 • ผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคด้านหัวใจ
   
 • ผู้ที่เป็นโรคเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น
   
 • ผู้ที่มีปริมาณไขมัน หรือคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้มาตรฐาน
   
 • มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน
   
 • มีความเครียดบ่อยครั้ง

 

ตรวจแคลเซียมหัวใจ

 

ประโยชน์ของการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

 

ทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อนำมาวินิจฉัยร่วมกับความเสี่ยงพื้นฐานของแต่ละบุคคล เช่น อายุ โรคร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือประวัติการสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำพาไปสู่การควบคุมและรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดโอการเกิดโรคหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

 

การตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจยุ่งยากและเจ็บตัวหรือไม่

 

 • เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
   
 • ไม่ต้องฉีดสีสวนหัวใจ
   
 • ไม่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ
   
 • เป็นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ตรวจได้รับรังสีในปริมาณน้อยมาก

 

ภาพที่ได้จากการตรวจวิธีนี้จะมีความคมชัดเนื่องจากเครื่องมีความเร็วในการจับภาพสูง อีกทั้งสามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี และบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้แม่นยำ แพทย์จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย เพื่อตัดสินใจให้การรักษาอย่างเหมาะสม ท่านใดที่สนใจการตรวจ CT Coronary Calcium Score สามารถติดต่อได้ที่ Line : @petcharavej

เพิ่มเพื่อน

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ECHO เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

 

EST ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย