โรงพยาบาลเพชรเวชรองรับHospitelสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ด้วยผลตรวจRT-PCR
Hospitel โรงพยาบาลเพชรเวช

ความสะดวกสำหรับผู้ป่วยหาเตียง : Hospitel - โรงพยาบาลเพชรเวช

• ทีมแพทย์ และพยาบาลที่ให้การดูแลตลอด  24 ชม.

• หากมีอาการหนักขึ้นผู้ป่วยจะถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวชทันที

• X-ray และมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการ

• การรับยาที่สะดวกรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

 

เกณฑ์การเข้ารับการตรวจ และรักษาเข้า Hospitel

 

1. ผู้ป่วยยืนยันโควิด  อายุน้อยกว่า 60 ปีที่ไม่มีอาการ หรือไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะอื่นร่วม (ไม่มีโรคประจำตัว) หรือผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (กลุ่มสีเขียว)


2. สัญชาติไทยเท่านั้น ยกเว้นต่างด้าวไร้สิทธิ์, คนไทยที่มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ (จะมีการแจ้งเตือนในระบบ) แนะนำติดต่อเข้ารับการตรวจโรงพยาบาลภาครัฐ


3. อายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี


4. ท่านที่มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK กรณีในรูปแบบเอกสารยืนยันจากทางห้องปฎิบัติการ (Lab) หรือ โรงพยาบาลอื่น ๆ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาผลตรวจออก 


5. น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม หรือค่า BMI ไม่เกิน 30


 

 

 

เพื่อลดการกระจายเชื้อและป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังหาเตียงรักษา ทั้งผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลเพชรเวช หรือไม่ใช่สิทธิผู้ประกันตนโรงพยาบาลเพชรเวชก็ตาม สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน (สิทธิประกันสังคมไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

หมายเหตุ: 
• กรณีมีอาการเข้าเกณฑ์ของผู้ป่วยโซนสีเหลือง/แดง สามารถเข้ารับการรักษาได้ ทั้งนี้ ท่านต้องได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อน ยกเว้นต่างด้าวไร้สิทธิ์ , คนไทยที่มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ (จะมีการแจ้งเตือนในระบบ) แนะนำติดต่อเข้ารับการตรวจโรงพยาบาลภาครัฐ
• กรณีมีอาการเข้าเกณฑ์ของผู้ป่วยโซนสีเหลือง/แดง ทางโรงพยาบาลเพชรเวชให้การรักษาที่โรงพยาบาลฯ หากจำนวนเตียงเต็ม โดยลงทะเบียนเพื่อครองเตียง (ระหว่างรอเตียง จำเป็นต้องกลับบ้านเพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

 

ติดต่อเข้ารับบริการที่อาคาร C บริเวณทางออกโรงพยาบาลเพชรเวช เต็นท์ที่ 2 สีขาว เวลา 08.00 - 16.00 น. เพื่อรับบัตรคิว (หากคิวเต็มจะปิดรับทันทีเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก)

 

 

 

 

ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) เข้ารับการรักษาที่ Hospitel กับทางโรงพยาบาลเพชรเวช

 

เพื่อความสะดวก, รวดเร็ว ภายใน 1 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจ

Antigen Test Kit (ATK) ในราคา 300 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 

ตรวจ RT-PCR (Real-time PCR) เข้ารับการรักษาที่ Hospitel กับทางโรงพยาบาลเพชรเวช

 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจ RT-PCR (Real-time PCR) ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการ

จองและชำระผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น : ดำเนินการจองล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 17.00 น. คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เบอร์โทรศัพท์ : 1390