มะเร็งต่อมไทรอยด์
มะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) คือ อาการผิดปกติของเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในต่อมไทรอยด์ กลายเป็นก้อนมะเร็งบริเวณลำคอ ผู้ป่วยต้องทำการรักษาอย่างถูกวิธี เพราะถ้าหากกำจัดเซลล์มะเร็งไม่หมด สามารถกลับมาเป็นซ้ำตรงจุดเดิม สร้างความเสียหายแก่อวัยวะอื่นๆได้

 

 

อาการมะเร็งต่อมไทรอยด์

      

 • เสียงแหบ เนื่องจากก้อนมะเร็งไปทับเส้นประสาทกล่องเสียงที่ติดกับต่อมไทรอยด์ หรือมีอาการไอบ่อยๆ

      

 • หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียง เพราะ ก้อนมะเร็งไปทับหลอดลมที่ติดกับต่อมไทรอยด์

      

 • กลืนลำบาก หรือเจ็บขณะกลืน เพราะ ก้อนมะเร็งไปทับหลอดอาหารที่ติดกับต่อมไทรอยด์

        

 • เจ็บลำคอ หรือบางครั้งมีอาการปวดหู

 

ในระยะแรกนั้นมะเร็งต่อมไทรอยด์มักไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้น อาจจะพบก้อนใต้ผิวหนังบริเวณกลางลำคอ

 

 

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

      

 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-65 ปี

      

 • ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มากกว่าผู้ชาย 3 เท่า

      

 • ผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

      

 • ผู้ที่มีความผิดปกติของฮอร์โมน หรือโรคอ้วน  

      

 • ผู้ที่ได้รับไอโอดีนน้อยเกินไป

      

 • ผู้ที่ได้รับรังสี หรือสัมผัสกับรังสีโดยตรง

 

 

การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

 

การผ่าตัดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มี 3 แบบ คือ

      

 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก 1 ข้าง Lobectomy สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งขนาดเล็ก

      

 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ Thyroidectomy เป็นการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด

      

 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง สำหรับผู้ป่วยที่มะเร็งไทรอยด์ แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

 

การรับประทานไอโอดีนรังสี

      

 • การรับประทานสารกัมมันตรังสี โดยสารดังกล่าวจะเข้าไปรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ ที่อยู่ในลำคอ และในบริเวณใกล้เคียง หลังการผ่าตัด

 

การรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์

      

 • การผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออก ร่างกายอาจสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้ตามปกติ การรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์จะช่วยทดแทนฮอร์โมนที่ขาดหายไป ส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ปกติ

 

การทำเคมีบำบัด

      

 • ผู้ป่วยรับประทานยาต้านมะเร็ง หรือฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ยาจะเข้าสู่กระแสเลือด เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว

 

การฉายรังสีจากภายนอกร่างกาย

      

 • โดยการใช้รังสีพลังงานสูง เพื่อทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

 

 

Thyroid Cancer

 

 

การป้องกันโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

      

 •  รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และเกลือไอโอดีน เป็นต้น

      

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสี ผู้ที่อยู่ใกล้กับรังสี ควรปรึกษาแพทย์ในการประทานยาโพแทสเซียมไอโอไดด์

     

 •  ตรวจร่างกายเป็นประจำ

 

 

สำหรับการป้องกันโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เราสามารถป้องกันโรคได้ จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ในปัจจุบันให้ผลดีมาก และมีโอกาสในการหายขาดสูง

 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์