นพ.ภาณุ ดำรงกิจชัยพร
นพ.ภาณุ ดำรงกิจชัยพร
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมหัวใจ
อนุสาขา : ศูนย์หัวใจ
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
Fellowship of Interventional Cardiology โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
Fellowship of Cardiology โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
Residency of Internal Medicine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
-
General Practice, Internal Medicine Department โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
-

วุฒิบัตร
แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
-

เวลาออกตรวจ (2024-02-19 ถึง 2024-02-25)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

ประวัติแพทย์

 

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ Cathlab

โรงพยาบาลเพชรเวช

 

แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 

แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

โรงพยาบาลชลบุรี 

 

Fellowship of Interventional Cardiology

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Fellowship of Cardiology

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Residency of Internal Medicine

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

General Practice, Internal Medicine Department

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

Royal Thai Marine Corps | Royal Thai Navy

ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

คุณสมบัติ & การศึกษา

 

Certificate of Preventive Cardiology

Stanford School of Medicine, Stanford University, USA

 

Certificate of Nutrition Science and Exercise Physiology

Stanford School of Medicine, Stanford University, USA

 

Certificate of Intervention Cardiology

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

 

Thai Board of Cardiology

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

 

Thai Board of Internal Medicine

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

Doctor of Medicine

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

รางวัล & เกียติยศ

 

The Heart Association of Thailand 2018

Oral Presentation :

Procedural safety and bleeding complication in low dose heparin with protamine reversal versus standard dose heparin in elective transfemoral PCI :    The propensity score match

 

American college of Cardiology 2018

Poster presentation:

Clinical-decision-making: Light at the end of the Tunnel of Transthyretin Amyloidosis