นพ.รักษิต อิ่มประยูร
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (ประกันสังคม)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2024-02-19 ถึง 2024-02-25)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์