นพ.วิสุทธิ์ ภัทรกิจนิรันดร์
นพ.วิสุทธิ์ ภัทรกิจนิรันดร์
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2024-07-15 ถึง 2024-07-21)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์