นพ.วิสุทธิ์ ภัทรกิจนิรันดร์
นพ.วิสุทธิ์ ภัทรกิจนิรันดร์
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์