นพ.ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์
นพ.ชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป (OPD Premium)
อนุสาขา : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2541

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2549

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์