พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป (คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
2556

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์