นพ.ธนชัย ลีลาพิสุทธิ
นพ.ธนชัย ลีลาพิสุทธิ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : รังสีวิทยา (ศูนย์เอกซเรย์)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2549

วุฒิบัตร
รังสีวิทยาทั่วไป, ศิริราชพยาบาล
2554

เวลาออกตรวจ (2024-05-20 ถึง 2024-05-26)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์