พญ.ชาลิสา ลีฬหาวงศ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : วิสัญญี-ทั่วไป (ศูนย์วิสัญญีและห้องผ่าตัด)
อนุสาขา : วิสัญญีและห้องผ่าตัด
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549

วุฒิบัตร
วิสัญญีวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
-

เวลาออกตรวจ (2024-04-22 ถึง 2024-04-28)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์