จิรพนธ์ ดีแท้
นพ.จิรพนธ์ ดีแท้
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์