พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560

เวลาออกตรวจ (2024-02-19 ถึง 2024-02-25)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์