พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560

เวลาออกตรวจ (2023-09-25 ถึง 2023-10-01)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์