โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(765)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(765)
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

เตรียมความพร้อมกับการเริ่มต้นทำงานตลอดปี 2566 เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานราคาคุ้มค่า ไม่มีจ่ายเพิ่มกรณีรายการตรวจสุขภาพของท่านไม่ตรงกับรายการโปรแกรมดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายการตรวจและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพื้นฐาน / รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
รายการการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
  Auto-Refraction
 3. ตรวจตาบอดสี
  Color Blindness   
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจปัสสาวะ
  Urine Examination
 6. เอกซเรย์ปอด
  Chest X-Ray
 7. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก     
 8. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
   
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


คำแนะนำการใช้บริการ

 

 • ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ
   
 • หากเข้ารับบริการก่อนเวลา 14.00 น. จะสามารถรับผลตรวจได้ทันที
   
 • หากมีประจำเดือน และต้องตรวจปัสสาวะ ต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้าตรวจได้
   
 • สตรีตั้งครรภ์งดการตรวจเอกซเรย์                                                             

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคาเพิ่มเติมสำหรับองค์กรหรือบริษัท อีเมล : info@petcharavej.com หรือสอบถามช่องทาง Line : @petcharavej คลิก

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว