รายการแพคเกจ
แพคเกจบริษัท
(แพคเกจบริษัท)
แชร์สุขภาพที่ดีร่วมกัน กับราคาที่คุณสามารถรังสรรค์ได้
แพคเกจที่แนะนำ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท
ขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมตรวจก่อนเข้างาน
ขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่สัมผัสอาหาร
ขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ (เอเชีย)
ขั้นตอนต่อไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)
ขั้นตอนต่อไป
แพคเกจที่ท่านเลือกเอง
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Direct Bilirubin
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Total Bilirubin
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
Glycosylated HB (Hb-A1C)
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
High Density Lipoprotein (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดไม่ดี)
Low Density Lipoprotein (LDL)
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ตรวจหาหมู่เลือด
ABO blood group
ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ
ABO group Rh typing
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
Occult blood
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย
Hemoglobin typing
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
Anti-HIV
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
VDRL
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
T3
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
Free T4
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
TSH
ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
ตรวจการทำงานของไต
BUN
ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Anti HBs
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgM
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgG
ตรวจปฎิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
Anti-HCV
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP (Alpha-fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA-125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
CA-153
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
CA 19-9
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostatic Specific Ag (PSA)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Chest X-Ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram (EKG)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-718-1515 ต่อ 226 / 227
อีเมล : pdb@petcharavejhospital.com