รวมข้อสงสัยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
รวมข้อสงสัยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

 

Q : สนใจแพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 

A : หากสนใจแพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้อง ราคา 75,000 บาท 2 วัน 1 คืน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนะนำการเข้ารับบริการตั้งแต่พบแพทย์จนถึงการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

 

 

Q : แพทย์ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีมีท่านใดบ้าง และออกตรวจในวันใด

 

 

A : แนะนำแพทย์เฉพาะทาง คือ นพ.ภูวสิษฏ์ ตรีจักรสังข์ โดยจะออกตรวจวันจันทร์-วันศุกร์ ก่อนเข้ารับบริการท่านสามารถนัดหมาย และตรวจสอบคิวแพทย์กับเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก

 

 

Q : ก่อนเข้าแพ็กเกจและหลังผ่าตัด ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

 

 

A : 1.พบแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ และร่างกายก่อนผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (กรณีไม่มีส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)

 

A : 2.ตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด (Pre-op) หากผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 - 5,000 บาท กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

 

A : 3.ตรวจโควิด-19 Antigen Test (ATK) ก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 1,500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่แพทย์พิจารณาส่งตรวจ)

 

A : 4.หลังผ่าตัดแพทย์จะนัดหมายติดตามอาการเพื่อดูถึงความผิดปกติ หรือดูแผลผ่าตัดว่าเกิดการติดเชื้อ มีผลข้างเคียงหรือไม่ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 700 - 1,000 บาท (ไม่รวมหากมียากลับบ้านเพิ่มและส่งตรวจอุปกรณ์พิเศษใด ๆ เพิ่ม)

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว ควรทำอย่างไรบ้าง

 

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น สามารถนำผลตรวจทั้งหมดมาประกอบพิจารณาการผ่าตัดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ หากแพทย์พิจารณาจากผลการตรวจเดิมได้ ผู้ป่วยอาจไม่ต้องตรวจรายการอื่นและอาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนผ่าตัด

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว แต่เนื่องจากต้องเดินทางไกล และต้องการทราบผลเบื้องต้นควรทำอย่างไร

 

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น และต้องการทราบผลการผ่าตัดเบื้องต้นสามารถส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อประสานพยาบาลและแพทย์ประเมินเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ หลังจากนั้นแพทย์จะนัดหมายมาพบแพทย์ตามขั้นตอนอีกครั้งค่ะ

 

 

Q : พบแพทย์แล้วสามารถผ่าตัดได้เลยหรือไม่

 

 

A : ในกรณีฉุกเฉิน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด สามารถผ่าตัดได้เลย ส่วนในกรณีไม่ฉุกเฉินแพทย์จะนัดหมายอีกครั้งโดยไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ทั้งนี้อยู่ที่ความสะดวกของผู้ป่วยและคิวแพทย์ผ่าตัดด้วย)

 

 

Q : มีประกันชีวิตสามารถใช้ในแพ็กเกจนี้ได้หรือไม่

 

 

A : หากมีประกันชีวิตและมีการคุ้มครองการผ่าตัดสามารถเข้าผ่าตัดแพคเกจนี้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบความคุ้มครองหลังจากที่พบแพทย์เพื่อประเมินการผ่าตัด หากเจ้าหน้าที่ทราบความคุ้มครองแล้วจะติดต่อแจ้งรายละเอียดและยืนยันการผ่าตัดต่อไป

 

 

Q : สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

 

 

A : กรณีสิทธิประกันสังคม สามารถผ่าตัดได้ค่ะ ซึ่งไม่สามารถเข้าแพ็กเกจได้ แต่จะต้องเข้าพบแพทย์ตามขั้นตอนประกันสังคม โดยจะต้องเข้าพบแพทย์ทางด้านอายุรกรรมเพื่อวินิจฉัย แล้วจะส่งต่อแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง และนัดหมายเข้ารับการผ่าตัดค่ะ

 

 

Q : หากมีสิทธิประกันสังคมแต่ไม่สะดวกรอผ่าตัดจึงประสงค์จะชำระค่ารักษาตามแพ็กเกจได้หรือไม่

 

 

A : ไม่สามารถเข้าแพ็กเกจผ่าตัดดังกล่าวได้ค่ะ หากถือสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาล จะต้องเข้ารักษาตามสิทธิประกันสังคมค่ะ

 

 

Q : ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีควรเลือกผ่าตัดแบบไหนดี

 

 

A : การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีจะมี 2 แบบ คือ

 

     ผ่าตัดแบบเปิด : ผู้ป่วยจะมีบาดแผลบริเวณท้องน้อยด้านขวา ใช้ระยะเวลาพักฟื้นนาน

 

     ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง : ผู้ป่วยจะมีแผลขนาดเล็กเพียง 2-3 จุด หลังจากผ่าตัดผู้ป่วยจะปวดแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว และเป็นการผ่าตัดที่ใช้กล้องส่องจึงทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

Q : เมื่อแพทย์วินิจฉัยผ่าตัดแบบส่องกล้องจะมีขั้นตอนการผ่าตัดอย่างไร

 

 

A : การผ่าตัดแบบส่องกล้องศัลยแพทย์จะเจาะแผลเล็ก ๆ บริเวณสะดือ 1 แผล และชายโครงด้านขวาอีก 2-3 แผลเพื่อสอดกล้องขนาดเล็ก และเครื่องมือเข้าไปตรวจดูนิ่วในถุงน้ำดี จากนั้นจึงทำการตัดถุงน้ำดีออก เมื่อเสร็จแล้วจะดึงเครื่อง และกล้องออก จากนั้นจะทำการเย็บปิดแผล

 

 

Q : ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเท่าใด

 

 

A : ผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 

Q : นิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร

 

 

A : นิ่วในถุงน้ำดีมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงทำให้ตับผลิตน้ำดีออกมาย่อยสลายไขมันไม่เพียงพอกับปริมาณไขมันที่ร่างกายรับเข้าไป ไขมันที่ย่อยสลายไม่หมดจึงตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนนิ่วอยู่ในถุงน้ำดี

 

 

Q : ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแล้วหายขาดเลยหรือไม่

 

 

A : การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรทำให้ไม่เกิดนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นได้อีกและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่าง ๆ ค่ะ

 

 

Q : นิ่วในถุงน้ำดี ต้องเป็นระยะไหนหรือพบนิ่วแล้วต้องผ่าตัดเลยหรือไม่

 

 

A : นิ่วในถุงน้ำดีที่ยังไม่มีอาการแสดงออกมา แต่ตรวจพบโดยบังเอิญอาจยังไม่จำเป็นต้องรีบทำการผ่าตัด เนื่องจากนิ่วที่พบจะมีขนาดเล็กและอยู่ลึกที่ก้นถุงน้ำดี โดยแพทย์จะนัดติดตามอาการเป็นระยะ ๆ กรณีพบในระยะรุนแรง เช่น มีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดทันที

 

 

Q : หากผ่าตัดเอานิ่วในถุงน้ำดีออกแล้วจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่

 

 

A : ถุงน้ำดี เมื่อผ่าตัดออกแล้วจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้พบนิ่วในถุงน้ำดีอีกในอนาคต 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

 

 

6 วิธี SAY NO นิ่วในถุงน้ำดี

 

 

ปวดท้องแบบไหนเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดี

 

 

การผ่าตัด กับการรักษานิ่วในถุงน้ำดี (อัปเดตเนื้อหา 2567)

 

 

นิ่วในถุงน้ำดีคืออะไร รักษาอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร? (อัปเดตเนื้อหา 2567)