ชื่อตำแหน่ง : UR Nurse 1 อัตรา
ฝ่าย :
สถานที่ปฏิบัติ :

คุณสมบัติ

เพศ : หญิงอายุ(ปี) : 32 ปีขึ้นไประดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโทประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป-มีใบประกอบวิชาชีพหน้าที่รับผิดชอบ

1. ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล

2. ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ

3. รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล
โรงพยาบาลเพชรเวช 2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างแยก เอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 1390
แฟ็กซ์ : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
อีเมล : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com