ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี ทำไมถึงสำคัญ ?

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลร่างกาย เพราะทุกวันที่เราใช้ชีวิต ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าภายในร่างกาย จะได้รับผลกระทบจากมลพิษใดบ้าง ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยค้นหา  และทำให้รู้ทันโรค เพื่อจะได้รักษาอย่างทันท่วงที 

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

 

 

มลพิษทางอากาศ

 

 

มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ, สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ, การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ, อายุ, เชื้อโรคที่ถูกพัฒนาตามธรรมชาติ เป็นต้น สาเหตุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ ซึ่งอาการอาจจะไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่ร่างกายจะสะสมเชื้อโรค ส่งผลให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ลดสมรรถภาพลง หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน จนเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ถึงตอนนั้นการรักษาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แพทย์ทำได้เพียงบรรเทาความรุนแรงของโรคที่ร่างกายได้รับผลกระทบเท่านั้น ถ้าหากท่านตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยที่สุดเพียงปีละ 1 ครั้ง หากวินิจฉัยตรวจพบความผิดปกติ แพทย์จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันโรค, ภาวะแทรกซ้อน และความผิดปกติ อื่น ๆ ได้

 

 

รายการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

รายการตรวจแบบพื้นฐาน

 

 

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)

 

 

 • ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย วัดสัญญาณชีพ (BMI and Vital Signs)

 

 

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 

 

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 

 

 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

 

 

 • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)

 

 

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 

 

 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี) (HDL)

 

 

 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ชนิดไม่ดี) (LDL)

 

 

 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 

 

 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)

 

 

 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 

 

 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 

 

 

 

 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ (A4) (Check-up Report)

 

 

รายการตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม

 

 

ขึ้นอยู่กับราคาของโปรแกรม, เพศ และอายุของผู้เข้ารับบริการ รวมถึงสิทธิประสังคม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงพยาบาล

 

 

 • สุขภาพปาก และฟัน (Dental Examination)

 

 

 • ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Auto Refraction)

 

 

 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hb-A1C)

 

 

 

 

 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)

 

 

 

 

 

 

 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไว้รัสตับอักเสบบี (Anti HBs)

 

 

 

 

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)

 

 

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

 

 

 • ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ (OB-GYN)

 

 

 

 

 

 

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

 

 

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

 

 

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

 

 

ข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างรายการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของโรงพยาบาลเพชรเวช ซึ่งรายการตรวจของแต่ละสถานพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรม หรือแพ็คเกจของสถานพยาบาลนั้น

 

 

ส่วนราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเพชรเวช จะเริ่มต้นที่ราคา 1,270 บาท (สำหรับผู้ถือสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลเพชรเวช) และราคาปกติ 1,590 บาท ที่มี 17 รายการตรวจ ไปจนถึงราคา 11,610 (สำหรับผู้ถือสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลเพชรเวช) และราคาปกติ 12,900 บาท ที่มีถึง 33 รายการตรวจ โดยท่านสามารถเลือกตรวจตามแพ็คเกจที่เหมาะกับท่านได้

 

 

หากร่างกายแข็งแรงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหม

 

 

นักกีฬาตรวจสุขภาพ

 

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือความผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับร่างกาย และได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว การออกกำลังกายเป็นประจำ, รับประทานอาหารคลีน, ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยง หรืออาการรุนแรง ในกรณีหากร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้ามา ซึ่งไม่มีผู้ใดที่สามารถมองเห็นอวัยวะภายใน ว่ามันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม หรือเกิดความผิดปกติตรงจุดใด ดังนั้น จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือกับอุปกรณ์ของแพทย์ เข้ามาเป็นตัวช่วยตรวจสุขภาพ และเจ้าหน้าที่คอยบริการบอกข้อมูลตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ความจำเป็นสำหรับการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

 

 

เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเพชรเวช

 

 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan

 

 

สามารถวินิจฉัยโรค และความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายได้ โดยเฉพาะสมอง, ช่องท้อง, บริเวณอก และกระดูก สามารถสร้างภาพจากการฉายรังสีเอกซ์ ความเร็วสูงชนิด 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที

 

 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

 

 

การทำงานจะคล้ายกับเครื่อง CT Scan แต่จะสามารถสร้างภาพได้ละเอียดกว่า พร้อมหาตำแหน่งความผิดปกติ หรือการเกิดโรคชัดขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล ซึ่งจะใช้พลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุความเข้มสูง

 

 

Digital Mammogram & Ultrasound

 

 

ใช้ในการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านม และความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยง หรือผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

 

 

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

 

 

ตรวจความผิดปกติจากสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น โลหิต, ปัสสาวะ, อุจจาระ, เนื้อเยื่อ และน้ำลาย เป็นต้น ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รวดเร็ว อุดมไปด้วยประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 โดยสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

Cath Lab ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ

 

 

เป็นห้องประมวลภาพของหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดอื่น ๆ ในร่างกาย ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และบันทึกเป็นระบบเทปโทรทัศน์แบบดิจิทัล ที่สามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางตามความต้องการ เพื่อตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดมากขึ้น

 

 

EST เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

 

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ ว่ามีภาวะขาดเลือดหรือไม่ โดยให้ผู้ป่วยวิ่งบนลู่วิ่ง, การวิ่งสายพาน หรือปั่นจักรยาน วิธีดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงเค้นต่อกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อตรวจสอบว่าขณะที่ร่างกายกำลังออกแรงอย่างหนัก หัวใจมีภาวะขาดเลือดหรือไม่

 

 

ECHO เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

 

ใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูขนาดของห้องหัวใจ ตามแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อบนหน้าจอ จากการแปลงสัญญาณของคอมพิวเตอร์ และนำสัญญาณเหล่านั้นมาแปลงเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ 

 

 

จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลเพชรเวชจะเน้นการป้องกันสมอง และหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก หากเกิดความผิดปกติขึ้น หรือมีความเสี่ยงร้ายแรง อาจถึงแก่ชีวิตได้ อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในการตรวจรักษา รับรองผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกเพศ และทุกวัย รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคแต่ละโปรแกรม แต่ผู้ป่วยควรเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับตัวท่านด้วย 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

รวมข้อสงสัยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 

รวมตรวจสุขภาพประจำปี 2567

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ