เช็คความพร้อมร่างกายด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
เช็คความพร้อมร่างกายด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

สำหรับบุคคลที่หางานใหม่ อาจจะเริ่มตื่นตัวที่ต้องสมัครงานกับองค์กรในฝัน หลังจากยื่นสมัครงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำขั้นต่อไป คือการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการสมัครงาน ดังนั้นเรามาดูความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานกัน

 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

 

การเข้าทำงานในแต่ละครั้งล้วนมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่ต่อตัวเรา แต่ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะการที่สถานประกอบการรับบุคคลเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จำเป็นจะต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการให้บุคลากรตรวจสุขภาพ เป็นการสร้างหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะสามารถทำงานได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในองค์กร การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานคือสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะเป็นกฎระเบียบพื้นฐานขององค์กรโดยทั่วไปอยู่แล้ว

 

 

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

 

  • ความแข็งแรงทางร่างกาย จะส่งผลให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ยังส่งผลให้โครงสร้างขององค์กรเกิดความแข็งแรงตามไปด้วย

 

 

เพื่อนร่วมงานไม่เสี่ยงเป็นโรคติดต่อ

 

 

  • การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน นอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และยังมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน เพราะไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคติดต่อที่อาจเกิดจากตัวเราเป็นผู้แพร่เชื้อ

 

  • ใบรับรองแพทย์ ยังถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแรงงานต่างด้าว เนื่องจากจะต้องนำไปยื่น เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงาน โดยผู้เข้ารับการตรวจสามารถยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสุขภาพโดยใช้ Passport เพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากไม่ทำการตรวจสุขภาพก่อน จะเท่ากับว่าไม่มีใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ยื่นขอใบอนุญาตในการทำงาน

 

 

ต้องตรวจรายการใดบ้าง

 

 

การตรวจสุขภาพของแต่ละองค์กร จะมีรายการตรวจแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับประเภทงานที่ทำ แต่โดยทั่วไปมักตรวจอยู่ที่ประมาณ 6-9 รายการ ซึ่งเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานสำคัญ ที่มักใช้ประกอบการพิจารณาหลังจากสัมภาษณ์งาน ได้แก่ 

 

 

 

 

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

 

 

  • ตรวจหาหมู่เลือด 

 

 

  • ตรวจปัสสาวะ

 

 

  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 

 

 

  • ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

  • ตรวจตาบอดสี

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ อาจจะมีรายการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการตรวจ อาจจะมีแพ็กเกจการตรวจสุขภาพของเพศหญิง ที่อาจเพิ่มรายการตรวจเข้ามา เช่น

 

 

 

 

ราคาของการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

 

ค่าใช้จ่ายของการตรวจสุขภาพ จะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-2,000 บาท เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ที่อยากให้คนในองค์กรแข็งแรง และปราศจากโรคติดต่อที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรอื่นภายในองค์กร

 

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากท่านเป็นพนักงานใหม่ที่จะเข้าร่วมงานกับองค์กรนั้น จำเป็นต้องตรวจสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ตัวท่านปลอดภัย และแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อใดที่จะทำให้บุคคลอื่นได้รับผลกระทบจากตัวท่าน



 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 

รวมข้อสงสัยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ