หนังตาตก
หนังตาตก อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น

 

หนังตาตก (Ptosis, Drooping Eyelids) คือ ภาวะที่เปลือกตาด้านบนตกลงมาต่ำกว่าปกติ อาจตกมาแบบเล็กน้อยไปจนถึงปิดม่านตา ซึ่งหนังตาตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย และความรุนแรงจะแตกต่างกัน ไม่ได้มีอาการเจ็บปวด แต่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น

 

 

หนังตาตก เกิดจากสาเหตุใด

 

 

 • กล้ามเนื้อที่หนังตาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โดยร้อยละ 70 มักจะเกิดขึ้นกับตาเพียงข้างเดียว เรียกว่า หนังตาตกแต่กำเนิด

 

 

 

 

อายุมากเป็นสาเหตุทำให้เป็นหนังตาตก

 

 

 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะกล้ามเนื้อดวงตา และผิวหนังอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดหนังตาตกได้ 

 

 

 • ระบบเส้นประสาทเกิดความผิดปกติ

 

 

 • เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่บริเวณดวงตา

 

 

อาการหนังตาตกเป็นอย่างไร

 

 

 • เปลือกตาด้านบนตกลงมาต่ำกว่าปกติ อาจเกิดขึ้นข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง

 

 

 • หนังตาตกไม่ได้มีอาการที่เจ็บปวด แต่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก 

 

 

 • หากมีภาวะหนังตาตก ถ้าผู้ป่วยมองผ่านกระจก จะไม่สามารถมองเห็นตาดำได้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 • หากมีภาวะหนังตาตกตั้งแต่กำเนิด อาจพบว่าเด็กเป็นตาเหล่ หรือมีความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา

 

 

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบเข้าพบแพทย์โดยด่วน

 

 

 • หนังตาตกกระทันหัน, มองเห็นไม่ชัดเกือบปิดสนิท

 

 

 • ตาอักเสบ, เป็นไข้, กลอกตาลำบาก, แขน และขาอ่อนแรงครึ่งซีก

 

 

ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

 

 

 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง, กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง, เห็นภาพซ้อน

 

 

การวินิจฉัยหนังตาตก

 

 

แพทย์จะซักถามถึงประวัติ, อาการ และโรคประจำตัวของผู้ป่วย รวมถึงประวัติของบุคคลในครอบครัว ว่ามีคนเป็นโรคกล้ามเนื้อทางพันธุกรรม หรือหนังตาตกไหม จากนั้นแพทย์อาจใช้เครื่องตรวจตา เพื่อหาสาเหตุ และทดสอบดวงตาว่ามีความผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการอื่นเพื่อตรวจเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยในบางกรณี

 

 

หนังตาตก มีวิธีการรักษาอย่างไร

 

 

สามารถรักษาได้ 2 วิธี ดังนี้

 

 

การใช้ยาตามอาการ

 

 

น้ำตาเทียมหยอดตา

 

 

หากในกรณีที่มีตาแห้ง ให้ผู้ป่วยใช้น้ำตาเทียมหยอด ส่วนโรคกล้ามเนื้อบางชนิด สามารถรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการได้ นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยสามารถสวมแว่นตา สำหรับผู้ที่มีปัญหาหนังตาตกได้โดยเฉพาะ

 

 

การผ่าตัด

 

 

แพทย์จะทำการดึงกล้ามเนื้อส่วนลูกตาขึ้นมา และสร้างแรงกล้ามเนื้อที่เปลือกตา เพื่อไม่ให้บังดวงตา ทำให้ผู้ป่วยสามารถลืมตาได้, มองเห็นได้ดี และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากผ่าตัดแพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อดูว่าการหลับ หรือลืมตามีความผิดปกติหรือไม่

 

 

การป้องกันหนังตาตก

 

 

ตรวจสุขภาพตาประจำปี

 

 

หนังตาตกไม่มีวิธีการป้องกันที่เห็นผล ทำได้เพียงคอยหมั่นสังเกตอาการ และเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาประจำปี ถ้าหากมีความผิดปกติ แพทย์จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดโอกาสของการเกิดโรค หรือปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาบริเวณดวงตา

 

 

หนังตาตกเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก เพราะอาจส่งผลต่อการมองเห็น ดวงตาจึงจัดว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ท่านต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติให้ดี หากมีอาการ หรือความผิดปกติของดวงตา สามารถเข้าพบจักษุแพทย์ เพื่อวินิจฉัย รักษา และขอคำแนะนำให้การดูแลดวงตาเพิ่มเติมได้ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

คลินิกจักษุ

 

เจ็บๆคันๆ ที่เปลือกตา นี่คืออาการของตากุ้งยิง

 

ล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าไม่สะอาด เสี่ยงดวงตาติดเชื้อ