หลังหายจากโควิดควรทำอย่างไร
หลังหายจากโควิดควรทำอย่างไร

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายจากอาการโควิด-19 บางรายก็ไม่มีอาการอะไร แต่บางรายกลับมีอาการลองโควิด (Long Covid) หลงเหลืออยู่ ทำให้เกิดผลกระทบในการฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ บางรายยังสามารถได้รับผลกระทบทางจิตใจไปด้วย ดังนั้นหลังหายจากโควิดควรทำอย่างไร โดยเฉพาะผู้มีอาการลองโควิด รวมทั้งความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสว่ายังมีอยู่ และสามารถพบปะผู้คนได้หรือไม่ รวมทั้งการได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ 

 

 

ควรทำอย่างไรเมื่อหายจากอาการโควิด

 

 • สังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 10-14 วัน

 

 • พักผ่อนให้เพียงพอ

 

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปรุงสุก ให้ครบ 3 มื้อ

 

 • พยายามดื่มน้ำให้ได้วันละ 2 ลิตร

 

 • ล้างมือเป็นประจำ

 

 • ออกมารับบรรยากาศบริเวณที่อยู่อาศัยบ้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า

 

 • สามารถออกกำลังกายได้เพียงเล็กน้อย เช่น เดิน 

 

 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

 

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ไม่ได้อยู่ในคำแนะนำของแพทย์

 

 • หลีกเลี่ยงการออกไปสังสรรค์พบปะผู้คน หรืออยู่ร่วมทำกิจกรรมกับคนหมู่มาก

 

 

ผู้ป่วยที่มีอาการหลังจากหายโควิด

 

ผู้ป่วยจะมีอาการลองโควิด เช่น 

 

 • ไอ 

 

 • มีเสมหะปนโลหิต

 

 • มีไข้ซ้ำ

 

 • รู้สึกเหนื่อย หอบ โดยที่ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ

 

 • ท้องเสีย

 

แพทย์จะพิจารณาผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิด ออกเป็น 2 กลุ่ม

 

 • กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดหลังจากทำการรักษา 4 สัปดาห์

 

 • กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิด หรือโพสต์โควิด หลังจากทำการรักษา 4 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน มีภาวะน้ำหนักเกิน และผู้สูงอายุ

 

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหลังจากทำการรักษา

 

 

หลังหายจากอาการโควิด สามารถแพร่เชื้อได้ไหม

 

 • ผู้ที่ได้รับการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ไม่มีอาการลองโควิด ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้ ก็สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตได้เป็นปกติ

 

 • แต่สำหรับผู้ที่มีอาการลองโควิด และอาศัยอยู่ร่วมกับ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ควรตรวจATK หลังจากหายจากการรักษาการติดเชื้อมาแล้ว 10 วัน 

 

 • หากผลเป็นบวก หรือผลตรวจขึ้น 2 ขีดเข้มๆ ควรทำการกักตัวอีก 7 วัน เพราะเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้

 

 • หากผลเป็นลบ หรือผลตรวจขึ้น2 ขีดจางๆ ไม่สามารถแพร่เชื้อได้

 

 

หลังหายจากโควิด-19

 

 

หลังหายจากอาการโควิด สามารถติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่

 

 • หากเป็นการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุโอไมครอน สามารถติดเชื้อซ้ำได้หลังจากการรักษาภายใน 1-2 เดือน 

 

 • หากเป็นการติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุอื่นๆ ที่ไม่ใช่โอไมครอน  สามารถติดเชื้อซ้ำได้หลังจากการรักษา 4 สัปดาห์ขึ้นไป 

 

 • ดังนั้นหลังจากการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของเชื้อได้ หากเกิดการติดซ้ำ

 

 

หลังหายจากอาการโควิด ฉีดวัคซีนได้ไหม

 

 • หากมีอาการลองโควิด และยังต้องกักตัว ยังไม่ควรที่จะได้รับวัคซีนอยู่

 

 • หลังหายจากอาการโควิด-19 แล้ว 3-6 เดือน สามารถทำการฉีดวัคซีนได้ เพราะในช่วง 1-2 เดือนแรกของหลังจากการติดเชื้อนั้น ยังมีภูมิต้านทานอยู่แต่จะลดระดับลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น วัคซีนที่มีภูมิต้านทานสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว คือ mRNA  

 

 

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และทำการรักษาหายแล้ว ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ ควรทำการกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันก่อน รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และถ้าหากยังมีความกังวลต่ออาการลองโควิดว่าจะมีการรุนแรงขึ้น สามารถทำการตรวจสุขภาพหลังติดโควิดได้ เพราะโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ จะช่วยวิเคราะห์ และประเมินผลการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ และยังช่วยในการดูแล วางแผนในการรักษาสุขภาพได้ดีอีกด้วย

 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

ตรวจสุขภาพหลังติดโควิด LONG COVID