รวมสิทธิและการรักษาสำหรับผู้ประกันตน 2565
รวมสิทธิและการรักษาสำหรับผู้ประกันตน 2566

หลายท่านอาจสงสัยถือสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวชได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง และครอบคลุมการรักษาใดบ้าง น้องมังคุดรวบรวมมาให้ทุกท่านแล้วสําหรับสิทธิประโยชน์ และการรักษา ผู้ประกันตนท่านใดประสงค์เข้ารับบริการน้องมังคุดแนะนําอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับบริการ

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 

 

1. นําบัตรประจําตัวประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ OPD ประกันสังคม ชั้น 1 อาคาร B ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (หน้าทางเข้าประกันสังคม)
 

2. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น.
หากประสงค์เข้ารับบริการวันเสาร์แนะนําโทรสอบถาม 1390 ต่อ 271 ก่อนเข้ารับบริการ (เนื่องจากเปิดให้บริการ เสาร์เว้นเสาร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งโดยเร็ว)

 

3. ผู้เข้ารับบริการต้องงดน้ํา งดอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนมาตรวจสุขภาพ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1390 ต่อ 271 


 

 

 

 

ทันตกรรมวงเงิน 900 บาท/ปี (ไม่ต้องสํารองจ่าย)

 

อุด, ขูด, ถอน, ผ่าฟันคุด

 

หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้เข้ารับบริการชําระเพิ่มด้วยตนเอง แต่ในการเข้ารับบริการแต่ละครั้งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

 

- ค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาท


- ค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 100 บาท


- เอกซเรย์ 100 บาท กรณีต้องเอกซเรย์

 

 

ศูนย์ทันตกรรม 

 

วันเปิดทําการ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ รวมถึงวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทําการ : 08.00 - 16.00 น. 

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ 1390 ต่อ 355, 356 

 

ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ถือสิทธิกับโรงพยาบาลเพชรเวชสามารถเข้ารับบริการได้เช่นกันแต่จะมีส่วนลดไม่เท่ากัน

 

 

 

       ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  

 

 

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

วันเปิดทําการ : บริการทุกวัน


เวลาเปิดทําการ : 24 ชม.


ตึก/ชั้น : A/1


เบอร์ติดต่อ : 1390 ต่อ 296

 

 

 

คัดกรองโควิด-19

 

 

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR 

 

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่อาคาร C เต็นท์สีขาวใกล้ทางออกโรงพยาบาล


เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00 - 15.00 น.

 

ขั้นตอนจะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย ทั้งนี้แพทย์จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของผู้เข้ารับบริการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการตามข้อบ่งชี้หรือไม่ หลังจากพิจารณาแล้วแพทย์จะทําการส่งตัวไปตรวจหรือไม่ขึ้นอยู่กับแพทย์วินิจฉัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1390 ต่อ 326

 

ศูนย์หัวใจ    ศูนย์สมองและระบบประสาท    ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร    ศัลยกรรมและการผ่าตัด

 

 

โรคหูคอจมูก    อายุรกรรม    สูตินรีเวช    เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

​เข้ารับบริการได้ที่แผนกประกันสังคม อาคาร B ชั้น 1

 

​เปิดให้บริการทุกวัน​ตั้งแต่​เวลา​ 07.00-18.00​ น. (แนะนําติดต่อลงทะเบียนก่อนเวลา 15.30 น.) โดย​ขั้นตอน​จะต้อง​​เข้า​พบ​แพทย์​ทาง​ด้าน​อายุรกรรม​ก่อน​​ หลังจากนั้น​แพทย์​จะ​วินิจฉัย​อาการ​หรือประเมินแล้ว จะทำการส่งต่อแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ท่านสามารถพูดคุย น้องมังคุดออนไลน์ Line Official : @petcharavej คลิก