สร้างรายการเอง
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
200 บาท
ตรวจสมรถถภาพการทำงานของตับ
Total Bilirubin
140 บาท
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Direct bilirubin
140 บาท
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
310 บาท
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Anti HBs
320 บาท
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgM
760 บาท
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgG
760 บาท
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
HCV Ag/Ab
510 บาท
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
T3
470 บาท
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
Free T4
470 บาท
ราคารวม 0 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 300 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ หน้ารวมแพคเกจ แล้วเลือกตรวจเสริมจากหน้าตามใจฉันจะไม่เสียค่าบริการทางการแพทย์ค่ะ

   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทาง  LINE คลิก   
    
  •  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-14.00 น.
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
    
    
  • CA-125 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
    
  • CA-153 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน,มะเร็งท่อน้ำดี,มะเร็งถุงน้ำดี,มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3-7 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Anti HAV IgG รอผล 3-7 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว