Stroke-Center
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
 

 

“ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเพชรเวช พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง”

 

Stroke Center

 

โรคหลอดเลือดสมอง คือ สภาวะตีบ ตัน แตกจากหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ได้จนสมองเกิดความเสียหาย และเป็นสาเหตุหลักของอัมพฤกษ์ อัมพาตได้หากไม่ทำการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

 

FAST STROKE วิธีสังเกตอาการโรคหลอดเลือดสมอง

 

 • F :  Face Dropping คือ อาการใบหน้า และปากเบี้ยว
   
 • A : Arm Weakness คือ อาการแขนอ่อนแรง
   
 • S : Speech Difficulty คือ อาการพูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดลำบาก
   
 • T : Time To Call เมื่อมีอาการให้ดูเวลา แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน

 


หากเกิดอาการดังกล่าวจะมีวิธีการรักษาที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเกิดอาการ ดังนี้

 

 • 4.5 ชั่วโมง นับจากมีอาการ หากผู้ป่วยมาทันเวลาแพทย์จะให้ยาสลายลิ่มเลือด (Thrombolytic drug) ทางหลอดเลือดดำเพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้
   

 • หลังจากเกิดอาการ 4.5 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะอยู่ในสภาวะสมองขาดเลือด แต่เซลล์สมองยังไม่ตาย แพทย์จะใช้วิธีใส่สายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน เพื่อป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้


 

เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือไม่ 

 

ปัจจัยหลายอย่างที่นำความเสี่ยงโรคนี้มาสู่ตัวเรามีอยู่หลายข้อด้วยกัน ซึ่งแต่ละข้อมีทั้งสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ได้แก่

 

 • อายุที่มากขึ้นตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
   

 • ไม่ออกกำลังกาย
   

 • โรคที่ส่งผลต่อหัวใจทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
   

 • สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
   

 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

 


ถึงแม้จะเห็นตัวเลขอายุ 45 ปีขึ้นไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนวัยทำงาน วัยหนุ่มสาวจะไม่มีความเสี่ยง เพราะการละเลยการดูแลสุขภาพจนทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เป็นสะพานสู่โรคหลอดเลือดสมองยังมีให้เห็นกันอยู่เป็นปกติโดยทั่วไป

 

 

ครอบคลุมทุกการรักษา ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทั้งยังคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่าย

 

หากท่านมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษาโรคที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสำคัญอย่าง “โรคหลอดเลือดสมอง” ซึ่งจะมีการใช้อุปกรณ์ในการรักษาที่เฉพาะ จึงมีค่าใช้จ่ายมากตามมา ให้โรงพยาบาลเพชรเวชแบ่งเบาภาระที่จะเกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลให้แก่ท่านอย่างรอบด้าน ทั้งในกรณีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และกรณีผู้ป่วยนอก โดยครอบคลุมการเบิกจ่าย ได้แก่ สิทธิประกันชีวิต สิทธิประกันสังคม  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และให้ทุกท่านเข้าถึงการรักษาได้ทั้งผู้ที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิ

 

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

 

 

Cath Lab วินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

 

ทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีการให้บริการเฉพาะด้านเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองผ่านห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด (Cath Lab) ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีทั้งด้านการวินิจฉัย และการรักษา ผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง เพื่อให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 

 • Mechanical Thrombectomy (Clot Retrieval ลากก้อนเลือด) รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่สมองอุดตันและให้ยาสลายลิ่มเลือดไม่ได้แล้ว เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีการนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในโรคหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้
   

 • การให้ยา rt-PA หรือยาละลายลิ่มเลือดทางเส้นเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมอง และป้องกันภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้เซลล์สมองตายได้ โดยการให้ยาสลายลิ่มเลือดนี้จะได้ผลดีหากให้ภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่เริ่มมีลิ่มเลือดอุดตัน หากให้ช้าลิ่มเลือดจะสลายได้ยาก
   

 • CT Scan ใช้เพื่อวินิจฉัยหาความผิดปกติเพื่อนำข้อมูลให้แพทย์พิจารณาให้ยา เทคโนโลยีนี้จะทำการเอกซเรย์ไปยังส่วนที่ต้องการวินิจฉัย

 

 

การป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

 

 • รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม

 • งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • หมั่นตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง

 • ควรศึกษาหาความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือน และแนวทางการเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

กรณีผู้สูงอายุ ควรมีผู้ดูแลที่รู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และวิธีการเข้ารับการรักษา หากมีอาการให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง