แมมโมแกรม
แมมโมแกรม (Mammogram) นักค้นหามะเร็งเต้านม

แมมโมแกรม (Mammogram)

 

เครื่องแมมโมแกรมคือ เครื่องตรวจมะเร็งเต้านมหลายคนอาจรู้จักในชื่อ เอกซเรย์เต้านมโดยรูปที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของเต้านม การตรวจด้วยวิธีนี้เป็นการตรวจที่แม่นยำ สามารถทำให้แพทย์เห็นความผิดปกติของเต้านมนอกเหนือจากการตรวจร่างกาย และถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื้อมะเร็งเต้านมก็สามารถตรวจเพื่อเฝ้าระวังได้ การตรวจด้วยวิธีดังกล่าวยังมีความแม่นยำมากกว่าการทำอัลตราซาวด์เพราะการอัลตราซาวด์ไม่สามารถตรวจพบคราบหินปูนในเต้านมได้

 

ข้อดีของการตรวจแมมโมแกรม

 

 • เห็นเชื้อมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรกทำให้ง่ายต่อการรักษา

 • ใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 15 นาที

 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ

 • ผลที่ได้มีความละเอียดและแม่นยำ

 • ร่างกายได้รับปริมาณรังสีน้อย

 

ใครบ้างควรตรวจแมมโมแกรม

 

 • สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง

 • สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี

 • ผู้ที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม

 • บุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม เช่น คลำเจอก้อนเนื้อบริเวณเต้านม เป็นต้น


 

วิธีการตรวจแมมโมแกรม

 

เครื่องจะทำการถ่ายเต้านมข้างละ 2 รูป ระหว่างนั้นผู้เข้ารับการตรวจควรขยับร่างกายให้น้อยที่สุดเพราะอาจส่งผลให้ผลลัพธ์มีความคลาดเคลื่อนได้ หากพบจุดผิดปกติแพทย์จะทำการถ่ายรูปเพิ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น ในบางรายอาจต้องรับการตรวจอัลตราซาวด์เข้าร่วมด้วยหากจำเป็น ทั้งนี้หากแพทย์พบความผิดปกติจริงแพทย์จะทำการนัดตรวจทุก ๆ 3 ถึง 6 เดือน เพื่อติดตามผลต่อไป เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วแพทย์จะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย

 

การเตรียมตัวเพื่อตรวจแมมโมแกรม

 

 • ไม่ควรตรวจตอนมีประจำเดือนเพราะทำให้เจ็บเต้านมควรตรวจหลังประจำเดือนหมดไปแล้ว

 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติก่อนเข้ารับการตรวจ

 • หากมีประวัติการตรวจแมมโมแกรมมาก่อนควรนำผลการตรวจมาให้แพทย์ เพื่อแพทย์จะใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

 • ไม่ทาแป้งหรือโลชั่นตรงรักแร้และหน้าอกเพราะมีผลต่อผลลัพธ์ที่ออกมา


 

ข้อควรระวังจากการตรวจแมมโมแกรม

 

 • สตรีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตนเองตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะการตรวจด้วยวิธีนี้อาจมีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์

 • รังสีที่ได้รับจากการตรวจอาจมีผลกับร่างกายแต่หากเทียบกับการเจอเชื้อมะเร็งและรักษาให้หายได้ทันท่วงทีก็ถือว่าคุ้มค่า

 • ระหว่างทำการตรวจหากผู้เข้ารับการตรวจมีความรู้สึกเจ็บมากควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

 • ในบางรายต้องใช้การตรวจอัลตราซาวด์เข้าร่วมด้วยเพื่อผลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการตรวจแมมโมแกรมก็ยังเหนือกว่าเพราะสามารถตรวจพบคราบหินปูนที่อัลตราซาวด์ตรวจไม่พบ

 

การตรวจแมมโมแกรมเป็นการตรวจที่มีผลลัพธ์แม่นยำ และมีความละเอียดสูงอาจสามารถกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกในการตรวจมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในเวลานี้ หากตรวจพบเชื้อมะเร็งร้ายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นกัน____________________________________


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วันเปิดทำการ : เปิดบริการทุก

วันเวลาเปิดทำการ : 24 ชม.

ตึก/ชั้น : A/2

เบอร์ติดต่อ : 1390