Laboratory
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ (Laboratory) คืออะไร

 

คือ ห้องที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำ โดยห้องดังกล่าวจะรับสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่าง (มีอยู่หลายชนิดแต่ละชนิดมีขั้นตอนการดูแลการตรวจที่แตกต่างกัน เช่น ปัสสาวะ เลือด เป็นต้น) เข้ามาจากแผนกหรือภาคส่วนต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลเพื่อนำสารเหล่านั้นเข้ากระบวนการตรวจสอบเพื่อหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้ายหรือตรวจความสมบูรณ์และความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัววินิจฉัยในการรักษาโรคต่อไป

 


รวดเร็ว และแม่นยำ

 

หนึ่งในขั้นตอนของการวินิจฉัยโรคไม่ใช่เพียงแค่การสังเกตอาการของผู้ป่วยแล้วจึงสามารถสรุปผลได้ หรือการติดตามอาการของผู้ป่วยระหว่างการรักษาก็จำเป็นต้องพึ่งห้องปฏิบัติการเช่นกัน ดังนั้นการส่งตรวจที่ต้องการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีประโยชน์หลากหลายต่อการวินิจฉัยโรค ได้แก่

 • เพิ่มความแม่นยำและความถูกต้องของการวินิจฉัยที่ได้

 • ขั้นตอนการวินิจฉัยมีความรวดเร็วมากขึ้น

 • ช่วยตรวจสอบผลข้างเคียงจากการรักษาโรค

 • ทำให้การติดตามอาการของโรคมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ข้อจำกัดการให้บริการ

ถึงแม้ห้องปฏิบัติการจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยอยู่มาก แต่ก็มีข้อจำกัดที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ ได้แก่
 

 • อาหารที่ผู้เข้ารับการตรวจรับประทานก่อนมาตรวจ

 • สิ่งแปลกปลอมหรือสารบางชนิด เช่น แป้งทาตัว

 • ยาที่ผู้ตรวจรับประทานก่อนมาตรวจ เช่น ยาที่มีธาตุเหล็ก

 • สภาวะร่างกายที่อาจทำให้ตรวจไม่ได้ เช่น การมีประจำเดือน 

 

มาตรฐานการจัดการ

 

ห้องปฏิบัติการของทางโรงพยาบาลเพชรเวชผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างรากฐานที่ดีและทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่มุมมองทางคุณภาพและปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ 

 

 • บุคลากรในห้องปฏิบัติการมีความละเอียดอ่อนและทุ่มเทกับการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นไปตามยุคสมัยและมีการพัฒนาของเทคโนโลยีให้มีความถูกต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • มีการแจกคิวแบบระบบ LIS (Lab information system) คือ ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการตรวจด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการคนไข้ นอกจากนี้ยังมีการทำงานเชื่อมต่อกับระบบ HIS ที่สามารถรับคำสั่งสิ่งส่งตรวจได้โดยอัตโนมัติ มีความถูกต้องแม่นยำเพราะใช้ระบบบาร์โค้ด สามารถจัดเก็บผลการตรวจได้นานเท่าที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเพชรเวชสามารถตอบสนองความต้องการของทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Blood

 

การตรวจเลือด

การตรวจเลือดเป็นการเก็บส่วนประกอบของเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารเคมีภายในร่างกายและวัดปริมาณ คุณภาพของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำตาลในเลือด ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดง และปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นต้น

 

การเตรียมตัวก่อน - หลังการตรวจเลือด

 

 • พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ

 • ควรอดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

 • ควรใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย หรือสวมเสื้อแขนสั้นที่ง่ายต่อการเจาะเลือด

 • หลังเจาะเลือดควรกดแผลที่เจาะเลือดไว้ประมาณ 5 - 10 นาทีเพื่อให้เลือดหยุดไหลแล้วค่อยดึงสำลีที่ปิดแผลออกได้

 • หากมีอาการหน้ามืด หรือวิงเวียนศีรษะควรแจ้งเจ้าหน้าที่และนั่งพักสักครู่ 

 • หากบริเวณแผลมีรอยช้ำเขียวหลังการเจาะเลือด ซึ่งรอยช้ำดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่เป็นรอย แต่สามารถทายาแก้ฟกช้ำเพื่อบรรเทารอยช้ำได้ 

 

จะเห็นได้ว่าห้องปฏิบัติการมีความสำคัญต่อกระบวนการวินิจฉัยโรคและมีประโยชน์สำหรับการบริการผู้ตรวจสุขภาพ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง