หากมีอาการไข้ ไม่สบายเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืน ก่อนตัดสินใจเดินทางมาโรงพยาบาล ท่านอาจโทรศัพท์ปรึกษาวิธีการลดไข้เบื้องต้น ที่โทร. 1390 ต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ.เพชรเวช

รพ.เพชรเวช ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยประกันสังคม ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงื่อนไขการสะสมแต้ม

 • โรงพยาบาลเพชรเวช ผู้ออกการสะสมแต้มเรียกว่า “โรงพยาบาลฯ” ผู้รับการสะสมแต้มเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางโรงพยาบาลฯ แจ้งการสะสมแต้งทาง SMS และ/หรือทาง E-mail
   
 • วิธีแลกแต้มเป็นของรางวัล สมาชิกจักต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดให้บริการหรือแลกผ่านโทรศัพท์ โดยการติดต่อหมายเลข 065-8961079 หรือช่องทางอื่นที่ทางโรงพยาบาลฯ แจ้งให้ทราบ
   
 • กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล และคะแนนสะสมในเอกสาร ณ จุดให้บริการทุกครั้ง
   
 • ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่สมาชิกไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับทราบ
   
 • คะแนนสะสมที่ไม่ได้นำมาแลกรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมรวมของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
   
 • การสะสมแต้มใช้เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯ กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลาเท่านั้น และใช้ภายในโรงพยาบาลฯ เท่านั้น
   
 • คะแนนสะสมของสมาชิก ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสดได้
   
 • คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ไม่สามารถโอนไปเป็นของบุคคลอื่นได้
   
 • สมาชิกตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ หมายเลข 065-8961079
   
 • กรณีคะแนนสะสมไม่ถูกต้อง ให้ท่านสมาชิกติดต่อ หมายเลข 065-8961079 ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ SMS และ/หรือทาง E-mail พร้อมทั้งแสดงสลิปการชำระเงินการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ หรือปฎิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงพยาบาลฯ
   
 • สมาชิกแลกคะแนนสะสมได้ เมื่อข้อมูลของสมาชิกครบถ้วนตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด และได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
   
 • สมาชิกต้องแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
   
 • ของรางวัลที่กำหนดให้แลกนั้น โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียม หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลเดิมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จักปฎิเสธ หรือยกเลิกของการใช้บริการการสะสมแต้ม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 • สมัครสมาชิกครั้งแรก ได้รับสะสมแต้ม 20 แต้ม
   
 • สะสมแต้มได้เร็วกว่าแลกของรางวัลได้ง่ายกว่าคุ้มค่าที่สุดรับแต้มสะสมทุกโปรแกรมตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯกำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลาเท่านั้น และใช้ภายในโรงพยาบาลฯ เท่านั้น

อายุแต้ม

 • เพื่อสนับสนุนให้สมาชิก ใช้สิทธิประโยชน์จากแต้มสะสมแต้มสะสมมีอายุ 2 ปี : 30 กันยายน 2565